početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI


Sarajevo, 20.06.2014. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Povodom završetka 62.sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Na 62. sjednici Komisije održanoj od 16. do 20. juna 2014. godine predsjedavajuća Komisije Ljiljana Ševo, te članovi Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Zeynep Ahunbay i Martin Cherry donijeli su odluke o proglašenju sljedećih 6 dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine:

1. Historijsko područje – memorijalni kompleks Crna kuća – spomenik žrtvama fašističkog terora u Kruščici, Općina Vitez, FBiH;
2. Graditeljska cjelina – Vojni objekat Armijska ratna komanda (ARK/D-0) u Konjicu, opčina Konjic, FBiH;
3. Historijsko područje Zaplanik, općina Ravno, FBiH;
4. Stambena graditeljska cjelina – Ćumurijina kula sa dvorima u Kutima, općina Bileća, RS;
5. Historijska građevina – Rt kula (Kulina na rijeci Krupi) u Dračevu, općina Čapljina, FBiH;
6. Historijska građevina – Stambeno-poslovna zgrada (Nekadašnja upravna zgrada Trgovačko-transportnog akcionarskog društva) u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 5 u Sarajevu, općina Centar Sarajevo, FBiH.

Na 62. sjednici Komisije donesene su odluke kojima se utvrđuje da 9 dobara ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:
1. Spomenik žrtvama fašističkog terora, općina Vitez, FBiH;
2. Spomenik narodnom heroju Ranku Šipki, općina Vitez, FBiH;
3. Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata u naseljenom mjestu Mošunj, općina Vitez, FBiH;
4. Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata u naseljenom mjestu Počulica, općina Vitez, FBiH;
5. Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata u naseljenom mjestu Rijeka, općina Vitez, FBiH;
6. Objekat Sokolskog doma (Sokolana) u Zenici, FBiH;
7. Džamija u Grančarevu, Korjenići, općina Trebinje, RS;
8. Džamija u Luci, općina Srebrenica, RS;
9. Kuća poznata kao Hadžića kula sa pratećim objektima u Luci, općina Konjic, FBiH.

U proteklih jedanaest godina, Komisija je donijela 919 odluka, od toga 772 pozitivne i 147 negativnih odluka.

Komisija je donijela zaključak da se na Listu ugroženih spomenika uvrste historijska građevina – Rt kula (Kulina na rijeci Krupi) u Dračevu, općina Čapljina i Ferhat-pašina biblioteka u Banjoj Luci. Sada se na toj listi nalazi 77 dobara.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: