početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI


Sarajevo, 13.02.2014. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom devastacije zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno paljenja prostorija u kojima je smješten Arhiv Bosne i Hercegovine 07.02.2014. godine, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, obavještava javnost da je nakon gašenja požara i izvršenog uvida o pričinjenoj šteti, utvrđeno da je uništena sljedeća arhivska građa:

1. Zemaljska vlada 1878.-1902. (prezidijal, povjerljiva, I.B, CIA,) - uništeno je 230 kutija.

2. U Depou 1. prostoriji A. Arhiva Bosne i Hercegovine, smještenom u prizemlju zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, - uništeno je osam arhivskih polica sa građom iz austrijskih arhiva, i to:
2.1. Upravni arhiv Beč
2.1.1. Ministarstvo poljoprivrede 1918; dokument 1, omota 1
2.1.2. Savezni ured za zaštitu spomenika kulture Beč; omota 1
2.1.3. Austrijsko ministarstvo za vjeru i nastavu 1893-1918; fasc.3
2.1.4. Ministarstvo za unutrašnje poslove 1880-1920; kut.5,fasc.2
2.1.5. Ministarstvo za pravosuđe 1880-1917; kut.5, fasc.2, knji.1
2.1.6. Ministarstvo za javne radove 1908; fasc.1
2.1.7. Saobraćajni arhiv Beč- Bosanske željeznice 1888-1895; fasc.15, paketa 6,
2.1.8. Porodični arhiv Hochenberg – Beč;
2.2. Ratni arhiv Beč:
2.2.1. Carski i kraljevski general za Bosnu i Hercegovinu 1915-1918; fasc.3
2.2.2. Vojno građevinsko odjeljenje; fasc.1, knjiga 5
2.2.3. Garnizonski sud Sarajevo 1910-1918; fasc.1
2.2.4. Tvrđavinski sud Trebinje 1914-1916, fasc.2
2.2.5. Garnizonski sud Mostar 1886-1915; fasc.1
2.2.6. Vojno-dječački internat Sarajevo 1897-1918, fasc.1
2.2.7. Stari vojni spisi (Alte Feldakten) 1834-1888; kut.7, mokrofilmova 83 rolne
2.2.8. Knjige o podacima o mjerenjima zemljišta i geodteske karte; fasc.4, kut. 9, knjig.98
2.2.9. Vojno građevinska direkcija Trebinje, vojna komadna Zagreb i dr. 1913-1918; fasc.1,
2.2.10. Vojno građevinsko odjeljenje XV korpusa 1918; fasc.2
2.2.11. Vojno građevinsko odjeljenje u Mostaru; fasc.1, knjiga 2.,
2.2.12. Knjiga blagajne 1919, knjiga uprave vojnih objekata, stanje magacina GVD; knjiga 3.,
2.2.13. Građevinska direkcija, inžinjersko odjeljenje i druge vojne ustanove u Sarajevu 1914-1918; knjiga 13.,
2.2.14. Komandirjaući general i zemaljski šef u Bosni i Hercegovini; fasc.1.,
2.2.15. Proces Gavrilu Principu i drugovima; kutija 3., fascikla 5.,
3. Kopije dnevnika zapovjednog generala i šefa Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu Stjepana Sarkotića 1914-1925; uništeno kompletno, 8 kutija,
4. Fond Direkcija BH duhanske režije u Sarajevu 1881-1922; uništeno 40 kutija,
5. Glavni odbor narodnog vijeća iz 1918.godine; uništen u potpunosti (3 kutije),
6. Narodna vlada narodnog vijeća 1918-1919. Uništeno u potpunosti (36 kutija),
7. Zemaljska vlada (prezidijal) 1919-1921; uništeno 100.kutija,
8. Pokrajinska uprava za Bosnu i Hercegovinu (prezidijal), 1921-1924; uništeno 80 kutija,
9. Veiliki župan sarajevske oblasti prez, 1923.-1929; uništeno 80 kutija,
10. Kraljevska banska uprava drinske banovine pov, pov DZ, 1929-1941; uništeno 360 kutija,
11. Poglavnikovo povjereništvo 1941.-1942; uništeno 50 kutija,
12. Velika župa Vrhbosna 1941.-1945; uništeno 70 kutija,
13. Osobni ured glavnog ustaškog stana 1941; uništeno 12 kutija,
14. Bosanski sabor 1910.-1914. Uništeno u potpunosti (10 kutija),
15. Kutije i fascikle iz perioda Austro-Ugarske (Vojska, Školstvo, Religija, Konidenti, Podaci o Posjedima, ) komplent uništeno (3 police)
16. Ustavni sud – Dom za ljudska prava uništeno cca.
16.1. Službeni listovi Narodno jedinstvo 1929.-1941,

3. U Depou 1. prostoriji B. Arhiva Bosne i Hercegovine, smještenom u prizemlju zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, uništeno je:
3.1. Zbrika otkupa i poklona; uništeno 30.kutija
3.2. Zbirka fotografija zločina okupatora i saradnika, djelimično oštećena,
3.3. Dosije službenika 1878.-1945.; uništeno 300 kutija,
3.4. Okružna oblast Sarajevo (opća i prezidijjalna), 1878. -1918.; uništeno 280.kutija
3.5. Zemaljska vlada (prezidijal), 1917.godina; uništeno 50 kutija,
3.6. Zemaljska vlada (prezidijal), 1918.godina; uništeno 10 kutija,
3.7. Zajedničko Ministarstvo finansija – odjeljenje za Bosnu i Hercegovinu (Gemeinsames Finanz-ministerium – Abteilung für die Angelegenheiten Bosniens und der Herzegovina) – Beč (1878—1918), opća i povjerljiva građa, knjig.575, kut.2657, fasc.938,
3.8. Zbirka karata (1880-1985), oštećeno 47. komada,
3.9. Pored ovdje navedenih postoje i knjige Protokola opće i povjerljive građe, imenski i predmetni registri, knjige šifara, brojčanici ali zbog nemogućnosti pristupa istim, oštećenja za iste nisu utvrđena.

4. U Depo 1. Prostoriji C. sljedeća dokumentacija je pretrpila djelimična oštećenja zbog gašenja požara u susjednim prostorijama:
4.1. Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača – Sarajevo (1944-1947); 1944/1947: knjiga 27, kutija 366, sv.110.,
4.2. Zemaljska komisija za ratnu štetu Narodne Republike Bosne i Hercegovine – Sarajevo 1945-1950; 1945/1946, knjiga 8, kutija 27.
4.3. Vrhovni šerijatski sud za Bosnu i Hercegovinu – Sarajevo (1879-1946); 1879/1946: knjiga 50, kutija 514,
4.4. Šerijatska sudačka škola 1887.-1945., kutija 70.,
4.5. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine – Sarajevo (1888-); (1884-1887) 1888/1968: knjiga 40., kutija 96, omota15.,
4.6. Radnički pokret, kutija
4.7. Društva 1878-1918, kutija 18
4.8. Procesi komunistima
4.9. Lični fondovi
4.9.1. Enver Redžić, Sulejman Redžić, Fadia Redžić, Iška Sadiković,
4.9.2. Budimlići Sarajevo; knjiga 10., fasc. 2.
4.9.3. Hadži-Risto Todorović – Hadžiristići Sarajevo; 1796/1908, fasc.21,
4.9.4. Jelići Sarajevo; 1797-1906: fasc.10,
4.9.5. Fufići Travnik; 1822-1879, fasc.1.

Podsjećamo javnost da se predmetna građa, na temelju Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Zakona o provođenju odluka Komisije u FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07), nalazi u postupku proglašenja nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, obzirom da je ista od neprocjenjive dokumentarne i historijske vrijednosti za državu Bosnu i Hercegovinu.

Na osnovu izvršenog uvida u razmjere štete pričinjene devastacijom zgrade Predsjedništva, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, Komisija je odlučila da istu uvrsti na Listu ugroženih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Komisija ovom prilikom očekuje od strane Vijeća ministara i Vlade Federacije BiH materijalnu, financijsku i dr. pomoć za sanaciju oštećenja, te uvođenje koordinacije svih institucija nadležnih za poslove zaštite kulturno-historijskog naslijeđa, kako bi se spriječila dalja devastacija ostataka, te onemogućio neovlašten ulazak u prostore arhiva.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: