početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo, 05.02.2014. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Povodom završetka 60.sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Na 60. sjednici Komisije održanoj od 03. do 05. februara 2014. godine predsjedavajuća Komisije Amra Hadžimuhamedović, te članovi Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo, Zeynep Ahunbay i Martin Cherry, razmatrali su 16 prijedloga odluka i donijeli odluke o proglašenju sljedećih 12 dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine:

1. Mural Zuke Džumhura, općina Konjic, FBiH;
2. Arheološki lokalitet – Crkvina u Makljenovcu, općina Doboj, RS;
3. Arheološki lokalitet – Zidine, Gornja Skakava, Brčko Distrikt BiH;
4. Kulturni pejzaž – Dolovi-Poljice, općina Konjic, FBiH;
5. Pokretno dobro – Umjetnička zbirka Damirke i Envera Mulabdića u Bihaću, FBiH;
6. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Crljanke u Putojevićima, općina Foča, RS;
7. Historijska građevina Palata banskog dvora u Banjoj Luci, RS;
8. Historijska građevina – Kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozića (sada Dervišagića kuća) u mahali Crvena rijeka, općina Srebrenica, RS;
9. Mjesto i ostaci historijske građevine – Most na rijeci Zeleni Jadar u Slapovićima, općina Srebrenica, RS;
10. Historijska građevina – Zgrada Slavije u Sarajevu, općina Centar, FBiH;
11. Historijska građevina – Dom društva Gajret u Sarajevu, općina Centar, FBiH;
12. Graditeljska cjelina crkve Uspenija Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom i nadgrobnim spomenicima u Gabeli, općina Čapljina, FBiH;

Na 60. sjednici Komisije donesena je odluka kojom se utvrđuje da Konatorska ćuprija, općina Travnik, ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom.

U proteklih jedanaest godina, Komisija je donijela 891 odluku, od toga 755 pozitivnih i 136 negativnih odluka.

Komisija je donijela zaključak da se na Listu ugroženih spomenika uvrste historijsko područje – Nekropola sa stećcima Bijača, općina Ljubuški, FBiH, historijsko-gradsko područje Počitelj, općina Čapljina, FBiH i historijska građevina – Kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozića (sada Dervišagića kuća) u mahali Crvena rijeka, općina Srebrenica, RS. Sada se na toj listi nalaze 73 dobra.

(kraj)

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: