početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dani otvorenih vrata

 

U prostorijama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine redovito se održava manifestacija pod nazivom “Dani otvorenih vrata”. Ovaj vid saradnje sa fakultetima i školama predstavlja nastavak aktivnosti Komisije u cilju promocije kulturno-historijskog naslijeđa i njegovog očuvanja, jer spomenici su svjedoci našeg postojanja.

 

Cilj „Dana otvorenih vrata” je približiti značaj kulturnog naslijeđa i predstaviti aktivnosti Komisije u očuvanju kulturne baštine. Multimedijalna predavanja također imaju za cilj da studenti usavršavaju znanja o kulturnome naslijeđu, sa fokusom na bosanskohercegovačko naslijeđe (stare gradove, stećke, arhitekturu i umjetnička djela, zanate i dr.).

U okviru ove manifestacije studenti Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog Univerziteta Sarajevo posjetili su Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika u srijedu 02.11.2011. godine. Tom prilikom upriličena su sljedeća stručna predavanja: Adi Ćorović i Amra Šarančić Logo - Snimanje i dokumentiranje kulturnog naslijeđa; Inka Peršić - Zaštita kulturnog naslijeđa u svjetlu mirovnog sporazuma-Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika i Dejtonski mirovni sporazum; Mirela Mulalić Handan - Preliminarna tehnička procjena stanja kulturnih dobara.

Tokom posjete studenti su obišli i bibliotečko-dokumentacioni centar Komisije u kojem je pohranjeno preko 2000 knjiga stručne literature i veliki broj arhiviranih odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

 

Povodom Međunarodnog dana spomenika studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetili su 18.4.2013., u okviru “Dana otvorenih vrata”, Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika. Tokom posjete otvorena je izložba Kulturna baština u Mrkonjić Gradu i upriličena sljedeća stručna predavanja: Amra Šarančić Logo - Džamije 19. vijeka u Bosni i Hercegovini; Orjana Lenasi i Amra Šarančić Logo – Kompleksi memorijalne arhitekture NOR-a u Bosni i Hercegovini.

Studenti su također obišli bibliotečko-dokumentacioni centar Komisije. Biblioteka raspolaže sa 5000 bibliotečkih jedinica raspoređenih u fondove (monografske, serijske publikacije, fond projekata, planoteka, cd-teka...).

Sva dokumentacija kojom Komisija raspolaže je dostupna na uvid zainteresovanim pravnim i fizičkim licima za njihove istraživačke i obrazovne potrebe, pod uslovima i na način utvrđen Pravilima o korištenju dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

 

Tokom 2013. godine ostvarena je značajna saradnja i sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: