početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo, 26.03.2013. godine

 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH u suradnji sa Općinom Ilidža, a povodom manifestacije „Dani općine Ilidža“, upriličila je izložbu panoa nacionalnih spomenika „Kulturno pamćenje – blago koje nestaje“. Izložbu je otvorio načelnik Općine Ilidža Senaid Memić.

 

Izložbenu postavku čine fotografije, tekstovi, projekti, crteži i drugi bitni podaci koji opisuju, za ovu priliku 40 odabranih nacionalnih spomenika, što u svakom slučaju čini samo dio spomeničkog blaga kojim obiluje BiH. Odabrani spomenici obuhvataju, nekropole stećaka, samostane, povijesna i arheološka područja, džamije, crkve, tekije, groblja i mezare, stare gradove, mostove  itd.

 

U okviru postavke posjetioci će moći vidjeti i panoe nacionalnih spomenika sa područja Ilidže i njene okoline kao što su: 

• Arheološko područje – Rimske iskopine na Ilidži,

• Arheološko područje – Prahistorijsko naselje u Butmiru,

• Prirodno-graditeljska cjelina – Most u Plandištu („Rimski” most“),

• Graditeljska cjelina –Pravoslavna crkva sv. Save u Blažuju sa grobljem,

• Ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje Crkvina kod sela Vrutci,

• Historijska građevina – Katolička crkva Uznesenja Marijina na Stupu,

• Historijska građevina – Stara željeznička stanica na Ilidži,

• Historijska građevina poznata kao Zildžića kuća u Sarajevu - općina Ilidža,

• Grobljanska cjelina – Mezarje Velika drveta (Stari nišani) na Stupu...

 

Izložba će biti otvorena od 26.marta do 08.aprila 2013.godine na prvom spratu Općine Ilidža.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: