početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Prijedlog dnevnog reda za 55. sjednicu

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Prvi dan (utorak 06.11.2012. godine)

1. Dnevni red 55. sjednice;

2. Zapisnik sa 54. sjednice Komisije, održane od 04. do 06. juna 2012. godine u Sarajevu;

3. Izvještaj o aktivnostima nakon 54. sjednice Komisije (period od 22.05. do 30.10.2012. godine);

4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju nakon 54. sjednice Komisije (period od 22.05. do 30.10.2012. godine);

5. Informacija o statusu Izvršnog funkcionera;

6. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na radionici eksperata u sklopu Ljubljana procesa II, 30. i 31.05.2012. godine u Briselu, Belgija; i 13. i 14.06.2012. godine u Petrovcu, Crna Gora;

7. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na 7. Međunarodnoj ljetnoj školi "Mladi i naslijeđe", od 26.07. do 08.08.2012. godine u Stocu;

8. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na 7. međunarodnoj konferenciji "Jedinstvo i razlike u Evropi", od 29. do 31.07.2012. godine u Mostaru;

9. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na javnoj raspravi "Opstanak Stoca i projekat "Gornji horizonti"“, 23.08.2012. godine u Stocu i 26.09.2012. godine u Mostaru;

10. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na studijskom putovanju BiH delegacije na konferenciji Arheoloija i ekonomski razvoj, 21. i 22.09.2012. godine u Londonu, Velika Britanija;

11. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na sastanku podkomiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope na temu o uništenju i obnovi industrijskog naslijeđa, 21.09.2012. godine u Mariboru, Slovenija;

12. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na radnom seminaru o rekonstrukciji naslijeđa, 15. i 16.10.2012. godine u Veneciji, Italija;

13. Informacija o učešću predstavnika Komisije na Konstituirajućoj sjednici Savjeta Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine, održanoj 16.10.2012. godine, u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja u Sarajevu;

14. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

15. Zahtjevi i predstavke

a. Historijska građevina – ostaci Starog kamenog mosta u Konjicu – zahtjev Jusufa Mulića za izmjenu naziva Odluke;

b. Graditeljska cjelina - Crni Vrh u Sarajevu – zahtjev "RL SERVICE Member of Raiffeisen Group" d.o.o. Sarajevo za preispitivanje i izmjenu Odluke;

c. Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Sarajevu, općina Centar Sarajevo – zahtjev općine Novo Sarajevo za izmjenu Odluke;

16. Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Bogoslužbene knjige – Tore Aškenaske sinagoge u Sarajevu, općina Stari grad Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH;

17. Prijedlog odluke kojom se utvđuje da pokretno dobro – Željeznička kompozicija: parna lokomotiva i šest vagova na Mliništu, općina Mrkonjić Grad ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

18. Prijedlog odluke o proglašenju Jevrejskog groblja u Bihaću nacionalnim spomenikom BiH;

19. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu „Dub“, selo Bulatovići, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;

20. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima, selo Krupac, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;

21. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima, selo Lađanica, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;

22. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima, selo Ribari, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;

23. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu „Greblje“, selo Tuhobići, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;

24. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima, selo Zukići, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;

25. Prijedlog odluke o proglašenju historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, općina Sokolac nacionalnim spomenikom BiH;

26. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crnač, Istočna Ilidža nacionalnim spomenikom BiH;

Drugi dan (srijeda, 07.11.2012. godine)

27. Prijedlog odluke o proglašenju Tvornica papira „Papirna“ u Zenici nacionalnim spomenikom BiH;

28. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Crkva svetog Ilije Proroka u Maglaju nacionalnim spomenikom BiH;

29. Prijedlog odluke o proglašenju pirodno graditeljske cjeline – Kula Radetina sa prirodnim naslijeđem, općina Cazin nacionalnim spomenikom BiH;

30. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Ostrožac, Cazin, nacionalnim spomenikom BiH;

31. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Mišćina (Kebkebir hadži Ahmedova) džamija, općina Stari Grad, Sarajevo, nacionalnim spomenikom BiH;

32. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Kuća porodice Gašić u Mrkonjić Gradu, nacionalnim spomenikom BiH;

33. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Konak Suljagića sa pratećim objektima u Donjoj Špionici, općina Srebrenik, nacionalnim spomenikom BiH;

34. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Šurkovića (Odžakovića) kula u Odžacima, općina Konjic, nacionalnim spomenikom BiH;

35. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Prva pošta u Brčkom nacionalnim spomenikom BiH ;

36. Prijedlog odluke o proglašenju prirodno-graditeljske cjeline mlinica i vodopada na rijeci Trebižat u opštini Ljubuški, nacionalnim spomenikom BiH;

37. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Zgrada muzeja revolucije – (zgrada Historijskog muzeja) Bosne i Hercegovine u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

38. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – kuća porodice Muftić u Cernici, Mostar nacionalnim spomenikom BiH;

39. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Stambeni objekat Vakufa Jakub-paše u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

40. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Baščaršija nacionalnim spomenikom BiH;

41. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

42. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Treći dan (četvrtak, 08.11.2012. godine)

43. Konferencija za štampu.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: