početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dodijeljene nagrade učenicima-pobjednicima konkursa u sklopu projekta kampanje „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“

 

Dvanaestero osnovaca i osnovne škole „Sveti Sava“ iz Ljubinja, „Mujaga Komadina“ iz Mostara i Osnovna škola Blagaj dobitnici su nagrada u okviru kampanje „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“, koja se provodi u sklopu projekta restauracije srpske pravoslavne crkve Sv. Vasilija Ostroškog i katoličke crkve Presvetog Trojstva u Blagaju kod Mostara.

Ceremonija dodjele nagrada održana je u srijedu, 17. oktobra u Domu kulture Blagaj, a svečanosti je pored 250 učenika iz BiH, predstavnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, lokalnih vlasti, prisustvovala i gđa. Sunshine Ison, ataše za kulturu ambasade SAD-a u BiH.

Na konkurs za najbolji učenički rad na temu „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“ pristiglo je 250 likovnih i literarnih radova. Nagrade su podijeljene u dvije kategorije, I kategorija učenici od 1 do 4 razreda, II kategorija učenici od 5 do 8 razreda.

U okviru ceremonije dodjele nagrada, 250 učenika osnovnih škola iz Mostara, Čapljine, Blagaja, Ljubinja i Bune uz stručnu pratnju obišli su četiri nacionalna spomenika u Blagaju, i to katoličku crkvu Presvetog Trojstva, srpsku pravoslavnu crkvu Sv. Vasilija Ostroškog, Sultan Sulejmanovu ili Carevu džamiju i Tekiju na Buni.

Projekat implementira Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH uz pomoć Specijalnog fonda američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa. Kampanja „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“ realizirana je u periodu od aprila do septembra 2012. godine i obuhvatila je devet osnovnih škola iz Blagaja, Bune, Čapljine, Ljubinja i Mostara. Cilj kampanje je podizanje svijesti mladih o značaju naslijeđa i poticanje odgovornosti za njegovo očuvanje.

Komisija se zahvaljuje knjižarama iz Sarajeva: Buybook, Interliber, Sarajevo Publishing, Sejtarija, Šahinpašić i Zoro koje su osigurale nagrade, zatim piscu Nusretu Omerika kao i Merkatoru BH koji je obezbijedio osvježenje za osnovce.

 

Kampanju „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“ od 2006. godine uspješno implementira Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Do sada je u kampanji učestvovalo preko 65 škola iz više od 20 bosanskohercegovačkih gradova (Sarajevo, Mostar, Trebinje, Livno, Jajce, Travnik, Stolac, Čapljina, Ljubinje, Šipovo, Ustikolina, Blagaj.....).

Svoj doprinos projektu dalo je oko 4.000 učenika, entitetska ministarstva za kulturu, prosvjetu i obrazovanje, federalni i kantonalni pedagoški zavodi, škole i druge ustanove zadužene za odgoj i obrazovanje. Kroz projektne aktivnosti, kao što su predavanja u školama i na lokalitetima nacionalnih spomenika, djeca stiču i usavršavaju znanja o kulturnome naslijeđu, sa fokusom na stare gradove, arhitekturu, umjetnička djela, zanate, usmena predanja i dr.

Kampanja „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“ je do sada bila sastavni dio sljedećih projekata koje implementira Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika:

1.             Zaštite fragmenata Aladža džamije u Foči,

2.             Zaštite ostataka Mehmed paše Kukavice džamije u Foči,

3.             Rehabilitacije Ferhadija džamije u Banjoj Luci – i faza konzervatorskih i restauratorskih radova – iskopavanje fragmenata,

4.             Zaštite ostataka graditeljske cjeline crkve sv. Nikole u Trijebnju, Stolac – I faza preliminarnih i istraživačkih radova,

5.             Arheoloških istraživanja - graditeljska cjelina crkve sv. Marije i toranj sv. Luke u Jajcu,

6.             Zaštite ostataka crkve sv. Petra i Pavla u Ošanićima kod Stoca,

7.             Zaštite Mosta u Plandištu u Sarajevu,

8.             Zaštite Šeranića kuće u Banjoj Luci,

9.             Konzervacije i restauracije ulazne kapije i starih nadgrobnika na Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu,

10.          Sakralno naslijeđe Blagaja,

11.          Jevrejsko groblje – konzervacija nadgrobnika.

 

 (k r a j)ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: