početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo, 09.07.2012. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Oštećenja na Vidorijskoj džamiji – Opština Novi Grad (Bosanski Novi)

            Na osnovu informacija iz sredstava javnog informisanja o napadu vandala na džamiju Vidoriju u Opštini Novi Grad (Bosanski Novi), Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika uputila je zahtjev Republičkoj upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske, u kojem je tražila izvršenje inspekcijskog nadzora na navedenom dobru i utvrđivanje činjeničnog stanja, te  poduzimanje mjera u skladu sa zakonom.

            Džamija Vidorija u Opštini Novi Grad (Bosanski Novi) nalazi se na Listi peticija za proglašenje nacionalnim spomenikom od 2009. godine. Prema odredbama Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, do donošenja konačne odluke o proglašenju nacionalnog spomenika, sve strane treba da se suzdrže od aktivnosti koje bi mogle da ugroze predloženo dobro.

(kraj)ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: