početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo, 20.06.2012. godine

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

u vezi sa rušenjem tvrđave Petrinja u Trebinju

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika u proteklih nekoliko dana, obraćaju se mediji sa upitima u vezi sa rušenjem tvrđave Petrinja u Trebinju, te objavljujemo sljedeće saopštenje.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika nije dobila zvaničnu informaciju o aktivnostima na rušenju tvrđave Petrinja u Trebinju, a u cilju eksploatisanja kamena za izgradnju Andrićgrada u Višegradu, izuzev informacija koje su objavljene u sredstvima javnog informisanja. S ciljem dobijanja zvanične informacije, Komisija se obratila inspekciji Republike Srpske, opštinskoj inspekciji u Trebinju i Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa u Banjoj Luci.

Ovim putem informiramo Vas da se gradska cjelina Trebinja nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (pod rednim brojem 662.). S obzirom da se na Privremenoj listi nacionalnih spomenika, koji uživaju režim zaštite sve do donošenja konačne odluke Komisije, nalazi Trebinje, kao gradska cjelina, na tvrđavu Petrinja, kao i na ostale dijelove te gradske cjeline odnose se zakonske mjere kojima je jasno utvrđena obaveza da se svi, a posebno organi vlasti, trebaju suzdržati od mjera koje mogu ugroziti stanje dobra.

Na Privremenoj listi nacionalnih spomenika, sa područja Trebinja nalazi se ukupno 87 dobara, od kojih je 28 dobara proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. I Privremena lista i odluke o svakom proglašenom dobru dostupne su na web stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH (www.kons.gov.ba).

Odlukom o proglašenju nekog dobra nacionalnim spomenikom propisane su mjere zaštite, a obavezu implementacije odluke Komisije ima Vlada Republike Srpske u skladu sa Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 70/06 i 64/08).

Za svako proglašeno dobro sa područja Trebinja, odluke se nalaze na www.kons.gov.ba.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, osuđuje sve aktivnosti na uništavanju i oštećivanju kulturno-historijske baštine, imajući u vidu definicije sadržane u dokumentima UNESCO-a koje je potpisala i prihvatila BiH, a kojima se naglašava da se izraz „spomenici kulture“ primjenjuje i na „ruševine koje se uzdižu iznad zemlje“, „i na njihov okvir“, kao i da taj izraz obuhvata „ne samo arhitektonske, arheološke i istorijske spomeničke cjeline i spomenike registrirane i stavljene pod zaštitu zakona, već i ostatke prošlosti koji nisu popisani i stavljeni pod zaštitu zakona koji imaju umjetnički i istorijski značaj.“ (Preporuke UNESCO-a o zaštiti spomenika kulture ugroženih izvođenjem javnih i privatnih radova, 1968.). Komisija očekuje od nadležnih institucija Republike Srpske da poduzmu sve zakonske mjere u cilju zaustavljanja dalje devastacije kulturnog naslijeđa.

(kraj)ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: