početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo, 06.06.2012. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom završetka 54. sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

1. Na 54. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj od 04. do 06. juna 2012. godine, predsjedavajuća Komisije Amra Hadžimuhamedović, te članovi  Ljiljana Ševo, Zeynep Ahunbay i Dubravko Lovrenović, donijeli su odluke o proglašenju slijedećih 12 dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine:

1.Arheološki lokalitet – Mekota, Gornji Rakani, Općina Novi Grad, RS;

2.Povijesno područje – Ostrovica - Ostrovački grad, Općina Bihać, FBiH;

3.Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima u Faletićima, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

4.Historijsko područje – Zmajevac, Općina Čelinac, FBiH;

5.Historijska građevina – Ženska gimnazija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

6.Graditeljska cjelina – Samostan Sv. Bonaventure u Visokom sa pokretnim naslijeđem, FBiH;

7.Mjesto i ostaci historijske građevine – Filijalna crkva Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi, FBiH;

8.Historijsko područje – harem u Šabićima, Općina Velika Kladuša, FBiH;

9.Historijsko područje – harem u Grahovu, Općina Velika Kladuša, FBiH;

10.Historijski spomenik – Željezni most princa Karla, Opština Foča, RS;

11.Istorijski spomenik – Narodno pozorište Republike Srpske, Grad Banja Luka, RS;

12.Historijski spomenik – zgrada poznata kao „Turski sud“ (Kula hadži Muhamed-bega) u Ribnici, Općina Kakanj, FBiH.

 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika vrši proglašenje dobra nacionalnim spomenikom na osnovu kriterija, zasnovanih na predmetu pravne zaštite, obuhvatu i vrijednosti svakog dobra („Službeni glasnik BiH“, br. 33/02 i 15/03 i web stranica: http://www.kons.gov.ba/main.php?id_struct=40&lang=1).

Pored 12 pozitivnih odluka, na 54. Sjednici Komisije, donesene su dvije negativne odluke kojima se utvrđuje da Zgrada nekadašnje škole u Rankovićima kod Novog Travnika - Općina Novi Travnik i Objekat carinarnice u Kreševu - Općina Kreševo ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom.

U proteklih deset godina, Komisija je donijela 806 odluka, od toga 679 pozitivnih i 127 negativnih odluka.

 2. Na 54. sjednici Komisije, donesen je zaključak o brisanju tri dobra s Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine:

Crkva sv. Nikole u Trijebnju, općina Stolac, za koju je projekat rehabilitacije uradila Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, a finansijska sredstva obezbijedila Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH i Vlada Federacije BiH. Objekat je obnovljen u cjelosti 2010. godine.

Zgrada finansija u Jajcu, na kojoj je tokom 2011. godine završena obnova zidova, postavljanje novog krova i stolarije, te radovi na fasadi, dok će  unutrašnji radovi biti izvedeni naknadno. Projekt obnove implementira Općina Jajce, uz pomoć sredstava Federalnog ministarstva za prostorno uređenje i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga u Fojnici, koji je bio ugrožen zbog pojave vlage i nepostojanja adekvatnog prostora za čuvanje biblioteke i muzejske zbirke. Izgrađen je novi objekat u koji je smještena kompletna muzejska zbirka, a bibliotečki fond je dobio adekvatan prostor.

3. Komisija je donijela zaključak o uvrštavanju historijske građevine – Stare željezničke stanice na Ilidži u Sarajevu na Listu ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine.

4. Komisija je na osnovi informacija o poplavi i nastalim oštećenjima u zgradi Kinoteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu, donijela zaključak da se uputi zahtjev Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Vijeću ministara, kao i kantonalnim i gradskim vlastima da se osiguraju sredstva za provođenje odluka Komisije u cilju zaštite nacionalnog spomenika, pokretnog dobra - filmskog materijala Kinoteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

(kraj)ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: