početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Na 52. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj od 21. do 23. novembra 2011. godine predsjedavajući Komisije Dubravko Lovrenović i članovi Amra Hadžimuhamedović, Ljiljana Ševo, Zeynep Ahunbay i Martin Cherry, donijeli su odluke o proglašenju četrnaest dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

 

1.Kulturni pejzaž – memorijalni kompleks Muzej „25. Maj“ u Drvaru, FBiH,

2.Arheološko područje – Skelani, općina Srebrenica, RS,

3.Arheološko područje – ostaci Kasnoantičke bazilike, Vrba, općina Glamoč, FBiH,

4.Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo (Križ) u Deževicama, Kreševo, FBiH,

5.Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Bučje, općina Srebrenica, RS,

6.Prirodno graditeljska cjelina crkve svetoga Duha i  Franjevačkog samostana u Fojnici, FBiH,

7.Graditeljska cjelina – Tekiija u Živčićima  kod Fojnice, općina Fojnica, FBiH,

8.Historijsko područje – Harem džamije Crvena rijeka u Srebrenici, RS,

9.Historijsko područje – Harem džamije u Gornjim Potočarima, općina Srebrenica, RS,

10.Graditeljska cjelina – Lipanjska (Hadži Džaferova, Lipa) džamija sa haremom u Gračanici, FBiH,

11.Graditeljska cjelina – džamija u Ćojluku, općina Srebrenik, FBiH,

12.Historijsko područje – Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u zaseoku Raonići, Kaoštice, općina Višegrad, RS,

13.Historijska građevina – Stambeno-poslovni objekat Vakufa Čokadži Sulejmana u Sarajevu, FBiH,

14.Historijski spomenik – Pravoslavna crkva Uspenja presvete Bogorodice na Palama, RS.

 

Na osnovu Kriterija za donošenje odluka za proglašenje nacionalnog spomenika, Komisija je donijela i osam negativnih odluka za dobra koja ne ispunjavaju kriterije: 

 

1.Petrička džamija u Srebrenici, RS,

2.Čaršijska (Hadži Selmanova) džamija u Srebrenici, RS,

3.Džamija u Osatici kod  Srebrenice, RS,

4.Džamija u Dobraku, općina Srebrenica, RS,

5.Historijski spomenik – Safikadin mezar u Banjoj Luci, RS,

6.Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima, poginulim i nestalim osobama, općina Ilidža, FBiH,

7.Zgrada nekadašnje hidroelektrane u Jajcu, općina Jajce, FBiH,

8.Džamija Sultan Ahmeda Hana II u Bugojnu, FBiH.

 

Na sjednici je donesena i odluka za produženje režima zaštite kulturno-historijskih dobara za koje su ponesene peticije kojima je režim zaštite istekao u periodu od 30.08.2011. do 30.11.2011. godine.

 

1.Adem-agina vila, Tešanj

2.Mezar pjesnika Muse Ćazima Ćatića, Tešanj

3.Muftijin konak, Tešanj

4.Kuća porodice Gašić u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 1, Mrkonjić Grad

5.Šurkovića kula u Odžacima, Konjic

6.Nekropola sa stećcima na brdu u selu Dokanj, Tuzla

7.Osamljeni stećak stub u Par selu, Tuzla

8.Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suho Polje u selu Obalj, Kalinovik

9.Nekropola sa stećcima na lokalitetu Gornje Suho Polje u selu Obalj, Kalinovik

10.Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kladovo Polje u selu Obalj, Kalinovik

11.Nekropola sa stećcima i nišanima u Putojevićima i Kreminu, Foča

12.Hajduk kula na Kručevića brdu, Čitluk

13.Stambeno-poslovna zgrada (Vakuf Havadža Kemaludina) na uglu ulica Čemaluša i Ferhadija, Sarajevo

14.Zemljani tumuli na Kupreškom polju, Kupres

15.Nekropola sa stećcima u Morinama, Nevesinje 

16.Dolina Studenog potoka Umoljani na Bjelašnici, sa stočarskim naseljima Gradina i Umoljani, Trnovo

17.Područje Marindvora u Sarajevu (ulice: Titova 2, 4, 6, 8, hotel "Zagreb", 12, 14, 16, Titova 7 (Šumska uprava); ulica Kralja Tvrtka 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23; Augusta Brauna 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ulica Hiseta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; ulica Valtera Perića (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20)

18.Most na rijeci Bregavi u mjestu Do, Berkovići

19.Mezarje porodice Budnjo u Gornjem Budnju, Foča

20.Bunker na ušću Lašve u Bosnu, Zenica

21.Groblje u Gornjoj Blatnici, Čitluk

 

 Komisija je u periodu od svog osnivanja i zaključno sa 52. sjednicom donijela 653 odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: