početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Ekspertni tim za ekshumaciju pronašao fragmente Aladža džamije u Foči

 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je iz sredstava javnog informisanja (Oslobođenje, 25. VIII 2004.) saznala da je ekspertni tim za ekshumaciju, koji traga za posmrtnim ostacima žrtava iz proteklog rata na lokalitetu u neposrednoj blizini Kazneno-popravnog doma u Foči, pronašao i fragmente za koje se pretpostavlja da pripadaju u ratu srušenoj Aladža džamiji.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je na 15. sjednici održanoj od 06. do 10. jula 2004. godine donijela odluku o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline Aladža džamije u Foči nacionalnim spomenikom. 

U skladu sa odredbama člana V Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Zakona o provođenju odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika («Službeni glasnik Republike Srpske», br. 9/02), i Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika sve strane su dužne da se suzdrže od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu i rehabilitaciju.

Stoga je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika uputila dopis Državnoj Komisiji za traženje nestalih osoba sa molbom da saradnicima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika omoguće uvid u pronađene ostatke Aladža džamije, kako bi se preduzele odgovarajuće mjere njihove zaštite i molbom da u slučajevima pronalaska  fragmenata srušenog kulturno-historijskog naslijeđa, o tome izravno obavjeste Komisiju, kako bi Komisija preduzela odgovarajuće mjere njihove zaštite na način koji neće remetiti rad Državne Komisije za traženje nestalih.

Saradnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika su se odmah uputili na lice mjesta.

Ostaci nacionalnog spomenika biće prebačeni u Zemaljski muzej u Sarajevu, gdje će biti čuvani do njihove ponovne ugradnje u rehabilitovani objekat Aladža džamije.

 

 

Izvještaj sa službenog puta u Foču / Srbinje od dana 25. 08. 2004. godine

 

 

Lokacija 1- Dijelovi trijema, stubova i profiliranog vijenca

Lokacija 2- Fragmenti mihraba

Dana 25. 08. 2004. godine, na poziv Državne komisije za traženje nestalih osoba, članovi sekretarijata Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika izvršili su uviđaj na lokalitetu potencijalne masovne grobnice u blizini željeznog mosta na rijeci Drini u Foči/Srbinju, gdje su prilikom potrage za tijelima ubijenih osoba pronađeni fragmenti neke sakralne građevine.

 

      Članovi Sekretarijata posjetili su lokalitet i ustanovili slijedeće:

 1. Na lokalitetu za koji se pretpostavlja da je masovna grobnica ubijenih Bošnjaka koji su bili zatočeni u KPD Foča, pronađeni su kameni i drveni fragmenti.
 2. Fragmenti su pronađeni na ukupno dvije lokacije;
 3. Prva lokacija (L1) se nalazi 200 metara južno od željeznog mosta preko rijeke Drine,
 4. Cijeli lokalitet je prekriven debelim nanosima zemlje, šuta i otpada i zauzima površinu od cca 800 m2;
 5. Pronađeni fragmenti predstavljaju dijelove trijema – profilisane vijence i dijelove stubova i pripadaju objektu Aladža džamije, jer je u Foči jedino ova džamija imala kamene subove;
 6. Ostali fragmenti se naziru ispod površine zemlje, na kosini prema rijeci Drini;
 7. Prema riječima predstavnika Komisije, veliki dio fragmenata se nalazi zatrpan zemljom na potezu jug-jugoistok od mjesta na kome se nalaze pronađeni fragmenti.
 8. Druga lokacija (L2) se nalazi 300 metara sjeverno od željeznog mosta preko rijeke Drine, oko 500 metara od lokacije (L1)
 9. Prilikom potrage za tijelima otvoreno je nekoliko sondi i u svakoj je pronađen veliki broj kamenih i drvenih elemenata  (hatula);
 10. Fragmenti se nalaze na dubini od cca 7 metara i zatrpani su velikom količinom zemlje, medicinskog otpada (iz obližnje bolnice), PVC kesa i ostalih vrsta otpada.
 11. Na osnovu pronađenih fragmenata (dijelovi mihraba i ulaznog portala), a sudeći po vrsti dekoracije, kvalitetu obrade, kao i vrsti i kvalitetu nanešenih slojeva boje, sa sigurnošću se može potvrditi da je riječ o ostacima Aladža džamije,
 12. Pošto je džamija srušena eksplozivom i tom prilikom nije zapaljena, na drvenim fragmentima koji se vide na licu mjesta, se ne vide tragovi gorenja;
 13. Također je uočen veliki broj fragmenata munare – šerefe, prstenova i ograde;
 14. Ostali fragmenti se nalaze zatrapani na površini od cca 1000 m2;
 15. Zbog visokog vodostaja rijeke Drine nije bilo moguće izvršiti uviđaj na dijelu lokacije L2 koji se nalazi odmah uz rijeku i na kome se nalazi također nekoliko fragmenata.

           Istovremeno je obavljen razgovor sa muftijom Goraždanskim kojom prilikom je upoznat sa aktivnostima koje će Komisija preduzeti u narednom periodu. Sekretarijat Komisije je imao želju da se susretne sa Načelnikom Opštine Foča, međutim sastanak nije održan radi njegovih ranije preuzetih obaveza.
Lokacija 2 Lokacija 2- Sondažna jama Lokacija 2- Fragmenti turbeta

 

            Iz svega gore navedenog može se zaključiti:

 1. Potrebno je ograditi lokacije L1 i L2 i osigurati njihovu fizičku zaštitu i što hitnije započeti sa iskopavanjem fragmenata;
 2. Potrebno je vladu entiteta RS upoznati sa ovom činjenicom i od njih tražiti financijska sredstva za ove aktivnosti i kasniju zaštitu;
 3. Potrebno je da se cijeli lokalitet na kome se nalazila Aladža džamija ogradi čvrstom ogradom (netransparentnom ogradom od čeličnog lima, visine min. 2,00 metra) i  da se na lokalitetu napravi nadstrešnica gdje bi se izvršilo odlaganje pronađenih ulomaka, njihova evidencija i sortiranje, uz stalno fizičko osiguranje lokaliteta.

   

  Karta područja Foče sa ucrtanim lokacijama na kojima su pronađeni fragmenti


Sastanak sa Sulejmanom Tihićem, Predsjedavajućim Predsjedništva BiH/ 02.09.2004.

Zaštita pronađenih fragmenata Aladža džamije u FočiENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: