početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Projekta jačanja sposobnosti institucija Bosne i Hercegovine

- izrada zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu naslijeđa

 

Izrada zakona o zaštiti naslijeđa na nivou Bosne i Hercegovine

 

            Aktivnosti na  izradi zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu naslijeđa u BiH realizuju se u okviru Projekta jačanja sposobnosti institucija Bosne i Hercegovine, koji je jedan od tri komponente Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi 2003-2005. godine, koje je izradilo Vijeće Evrope. Komisija podržava regionalni program za kulturno i prirodno naslijeđe u Jugoistočnoj Evropi, te kao jedina institucija nadležna za zaštitu naslijeđa osnovana na nivou Bosne i Hercegovine ima obavezu zastupanja interesa Bosne i Hercegovine kako bi pri implementaciji programa bile zadovoljene specifične potrebe naše zemlje. Vijeće Evrope je imenovalo člana Komisije, Amru Hadžimuhamedović, za program kordinatora za BiH, a Komisija je predložila Dubravka Lovrenovića za projekt koordinatora ove komponente Programa

            Cilj izrade zakonskog i institucionalnog okvira je jačanje institucija u implementaciji i upravljanju kompleksnih projekata razvoja, te afirmacija naslijeđa kao faktora održivog društvenog i ekonomskog razvoja, uz osiguranje poštovanja identiteta naroda Bosne i Hercegovine.

            Donošenje Zakona o zaštiti i očuvanju kulturno-istorijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine trebalo bi da osigura zakonski okvir za zaštitu naslijeđa na državnom nivou, kao i instrumente za njegovu implementaciju, u skladu sa standardima, propisima i smjernicama Vijeća Evrope i Evropske unije i Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. 

            Na inicijativu Komisije, a u skladu sa zaključcima usvojenim na sastancima održanim sa entitetskim ministrima nadležnim za prostorno uređenje i za kulturu, formirana je ekspertna Radna grupa za izradu prednacrta zakona o zaštiti naslijeđa na nivou države Bosne i Hercegovine, koja će raditi u sklopu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Radnu grupu sačinjava po jedan predstavnik:

            - Ministarstva civilnih poslova BiH

            - Federalnog ministarstva kulture i sporta

            - Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okolice

            - Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

            - Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske

            - Odjeljenja za urbanizam Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

            - nevladinih institucija za zaštitu kulturnog naslijeđa

            - Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

 

            Za članove Radne grupe su imenovani:

1. Dr. Dubravko Lovrenović, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

2. Srđan Arnaut, Ministarstvo civilnih poslova BiH

3. Dr. Sabira Husedžinović, Federalno ministarstvo kulture i sporta

4. Gordana Vilušić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okolice

5. Maida Ibrišagić, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS

6. Zoran Mačkić, Arhiv Republike Srpske (predstavnik Ministarstva prosvjete i kulture RS)

7. Gordana Lukić, Odjeljenje za imovinske poslove Vlade Brčko Distrikta BiH

8. Dr. Enes Milak, Društvo za zaštitu prirodnih i povijesnih vrijednosti Jajca

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: