home    
 
Decisions on Designation of Properties as National Monuments

Provisional List

About the Provisional List

List of Petitions for Designation of Properties as National Monuments

Heritage at Risk

60th session - DecisionsZaplanik, historijsko područje 
Location - Ravno


Ćumurijina kula sa dvorima u Kutima, stambena graditeljska cjelina  
Location - Bileća


Rt kula (Kulina na rijeci Krupi) u Dračevu, historijska građevina 
Location - Čapljina


Stambeno-poslovna zgrada (Nekadašnja upravna zgrada Trgovačko-transportnog akcionarskog društva) u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 5, historijska građevina 
Location - Sarajevo


Muzej „Mlade Bosne“ (JU „Muzej Sarajevo 1878 – 1918“), pokretno dobro 
Location - Sarajevo


Samostan sestara Kćeri Božje ljubavi Josipovac, historijski spomenik 
Location - Tuzla


Zgrada željezničke sekcije, historijski spomenik 
Location - Prijedor


Zgrada kina Apolo, historijska građevina 
Location - Sarajevo
 Listed 8 monuments of total 819 monuments in this category
 previous 8 << navigation >>next 8 
Choose monuments by Letter
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 List by cities   
BiH jezici 
Commision to preserve national monuments © 2003. Design & Dev.: