početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Begovina, graditeljska stambena cjelina  
Lokacija - Stolac


Crkva sv. Nikole u Trijebnju, graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Crkva sv. Petra i Pavla sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanićima kod Stoca, historijska, cjelina 
Lokacija - Stolac


Đulhanumina kuća, graditeljska cjelina 
Lokacija - Stolac


Čaršijska džamija i Čaršija u Stocu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Hamam na Ćupriji, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Stolac


Helenistički grad Daorson u Ošanićima, arheološko područje  
Lokacija - Stolac


Javno ljetno kupalište „Kupaje“ u Stocu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, prirodno-graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Kuća na Luci (Vakuf Hatidže Hajdarbegović), stambena graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Kuće porodice Behmen u sklopu mahale Behmenluk u Stocu, stambena graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Mejtef Mektebi Ibtidaije, historijska građevina 
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima i nišanima (Stari harem) na Gorici, povijesno područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Glavica i Haremi), zaselak Brdo, naselje Hodovo, arheološko područje  
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Radan krst), zaselak Brdo, naselje Hodovo, arheološko područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Perića njiva u zaseoku Perići, naselje Hodovo, arheološko područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pogrebnice u zaseoku Brdo, naselje Hodovo, arheološko područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola stećaka I i II Boljuni, historijsko područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola stećaka Radimlja, historijsko područje  
Lokacija - Stolac


Paleolitsko nalazište Badanj u Borojevićima, arheološko područje  
Lokacija - Stolac


Podgradska džamija (poznata i kao džamija na Mejdanu, džamija u Maloj Čaršiji, džamija Hadži Saliha Bure, Zulfikar-kapetanova džamija i džamija Ali-paše Rizvanbegovića), područje i ostaci historijske građevine  
Lokacija - Stolac


Stambena graditeljska cjelina Hadži Junuz-age Mehmedbašića 
Lokacija - Stolac


Stambena graditeljska cjelina porodice Čokljat sa dućanom u mahali Zagrad  
Lokacija - Stolac


Stari grad Stolac, historijsko područje  
Lokacija - Stolac


Turkovića kula, graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Uzunovićka džamija (džamija Ismail-kapetana Šarića), graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Vakuf Zejne Elezović (stambeni kompleks Zejne Elezović, Vakufski dvor), stambena graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Ćuprijska (Hadži-Alije Hadžisalihovića) džamija, područje i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Stolac


Šarića kuća (Galerija Branka Šotre) u Stocu, sa stalnom muzejskom postavkom, graditeljska cjelina 
Lokacija - Stolac
 Izlistano 30 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: