home    
 
National Monuments

Map's

VIRTUAL EXHIBITION - Cultural Memory ľ A Vanishing Treasure

Grupa zgrada u KotromaniŠevoj ulici (KotromaniŠeva br. 36, br. 38. i zgrada na uglu KotromaniŠeve i ul. Kalmija Baruha), graditeljska cjelina
back

Total: 18

Group of buildings in KotromaniŠeva St. (nos. 36 and 38 KotromaniŠeva St. and the building on the corner of KotromaniŠeva and Kalmija Baruha streets)
The building in KotromaniŠeva street, no 36
The building in KotromaniŠeva street, no 38
The building at the corner of KotromaniŠeva and Kalmi Baruh streets
The building at the corner of KotromaniŠeva and Kalmi Baruh streets, detail
The building at the corner, southern facade
The building at the corner, western facade
The building at the corner, eastern facade
The building at the corner, courtyard
The building in KotromaniŠeva street, no 36 - northern facade
The building in KotromaniŠeva street, no 36 - northern facade, detail
The building in KotromaniŠeva street, no 36 - western facade
The building in KotromaniŠeva street, no 36 - interior
The building in KotromaniŠeva street, no 38 - northern facade
The building in KotromaniŠeva street, no 38 - northern facade, detail
The building in KotromaniŠeva street, no 38 - courtyard
The building in KotromaniŠeva street, no 38 - eastern facade
The building in KotromaniŠeva street, no 38 - interior
BiH jezici 
Commision to preserve national monuments © 2003. Design & Dev.: