početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Hajduk kula na Kručevića Brdu, historijska građevina
nazad

Ukupno slika: 12

Hajduk kula na Kručevića Brdu, historijska građevina
Hajduk kula na Kručevića Brdu prije 1980. godine
Jugoistočna fasada
Jugozapadna fasada
Pogled sa zapada
Jugoistočna fasada - detalj
Ostatak dimnjaka
Unutrašnjost kule
Unutrašnjost kule
Detalj
Suteren
Mašikul
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: