početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Džamija Zagrad sa haremom, graditeljska cjelina
nazad

Ukupno slika: 11

Džamija Zagrad
Džamija Zagrad, stara fotografija
Jugozapadna fasada
Jugoistočna fasada
Munara
Unutrašnjost - mahfil
Unutrašnjost - mihrab i mimber
Harem
Harem
Nišani
Nišani
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: