početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Crkva Uspenja presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina
nazad

Ukupno slika: 21

Crkva Uspenja presvete Bogorodice
Prva srpska škola
Zapadna fasada
Zapadna fasada - ulaz
Istočna fasada
Sjeverna fasada
Toranj
Porta
Porta
Pomoćni objekat
Ulaz u portu
Oltarski prostor
Naos
Hor
Proskomidija
Sjeverni ulaz
Priprata
Ulaz na galeriju iz zvonika
Pukotina na južnom zidu
Škola - sjeverna strana
Škola - južna strana
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: