početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Nekropola sa stećcima i pravoslavna crkva Sv kneza Lazara (grobna crkva kneza Vlađa Bijelića) u Vlahovićima, historijsko područje
nazad

Ukupno slika: 31

Pravoslavna crkva sv. kneza Lazara
Nekropola i pravoslavna crkva
Nekropola
Prilazni put ka crkvi
Stećak
Ulaz u dvorište crkve
Stećak br. 10
Stećak br. 10
Stećak br. 13
Stećci u zidu
Stećak br. 29
Ćirilični natpis u crkvi na ploči br. 62
Ćirilični natpis u crkvi na ploči br. 62
Ćirilični natpis u crkvi na ploči br. 63
Ćirilični natpis u crkvi na ploči br. 63
Crkva
Crkva, stara fotografija
Zapadna fasada
Apsida
Pogled sa jugoistoka
Zvonik
Ulaz
Ikonostas
Hor
Grobne ploče u podu crkve
Oštećenja
Oštećenja
Groblje
Nadgrobnici
Nadgrobnik
Nadgrobnik
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: