početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Palata Ješue D. Saloma na Obali Kulina bana 20, historijska građevina
nazad

Ukupno slika: 13

Obala Kulina bana
Palata Ješue D. Saloma
Pogled sa sjevera na objekat
Južna fasada, detalj
Krov, kupola i terasa na sjeveru
Centralni hol na spratu
Hol
Hol, detalj
Kameno stepenište, ograda
Hol, izvorne keramičke pločice
Detalj ograde
Južni salon na spratu
Južni salon na spratu, detalj
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: