početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Begovina, graditeljska stambena cjelina
nazad

Ukupno slika: 27

Begovina
Begovina, rehabilitirani dio
Zapadni dio kuće
Begovina, dio kuće
Unutrasnjost - soba
Begovina, fotografija prije razaranja
Begovina, fotografija prije razaranja
Begovina, fotografija poslije razaranja
Glavna kuća
Južna fasada
Zapadni dio glavne kuće
Sjeverna fasada
Ćuprija
Ulazna kapija
Kuća br. 2
Kuća br. 3
Kuća br. 4, iza Kuća br. 5
Kuća br. 6
Kuća br. 7
Kuća pored Kuće br. 7
Kuća pored Kuće br. 7, unutrašnje dvorište
Kuća br. 9
Kuća br. 9, unutrašnjost
Staza koja vodi do glavne kuće
Ulaz u glavnu kuću
Soba
Soba
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: