home    
 
National Monuments

Map's

VIRTUAL EXHIBITION - Cultural Memory – A Vanishing Treasure

Džamija hadži Hane hanume Ljubović (Ljubovića džamija) u Odžaku, mjesto i ostaci graditeljske cjeline
back

Total: 5

Mosque of hajji Hana hanuma Ljubović
Remains of the porch
Site and remains of architectural ensemble
Remains of the mosque
Stone fragments
BiH jezici 
Commision to preserve national monuments © 2003. Design & Dev.: