početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Nekropola sa stećcima na lokalitetu Groblje stećaka na rimokatoličkom groblju kod Jurkovića kuća u Brštanici, Donje Hrasno, arheološko područje
nazad

Ukupno slika: 13

Plan nekropole
Pogled sa juga na sjeverni tumul, crkvu i južni tumul
Grupa stećaka na tumulu zapadno od crkve
Pogled na sjeverni dio nekropole
Pogled na nekropolu sa jugoistočne strane, Bešlagić, 1966. godine
Pogled na sjeverni dio nekropole, Bešlagić, 1966. godine
Stećci iz sjeverne grupe
Stećak br.1
Stećak br.2
Stećak br.6
Stećak br. 8
Stećak br. 9
Stećak br.10
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: