početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Gradina Varina gruda u Dživaru, arheološko područje
nazad

Ukupno slika: 8

Gradina Varina gruda
Jugoistočna strana Gradine
Tumulus na vrhu Varine Grude
Plan lokaliteta
Ostaci crkve
Apsida crkve, zapadni dio tumula i kuće na sjevernom dijelu lokaliteta
Stećak
Stećak
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: