početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Tekijska (Muhamed-Mehmed-Čauševa) džamija, graditeljska cjelina
nazad

Ukupno slika: 12

Tekijska džamija u Konjicu
Jugozapadna fasada
Sjeveroistočna fasada
Trijem i harem džamije, februar 2004. godine
Trijem džamije, mart 2006. godine
Harem džamije
Unutrašnjost džamije - mahfil
Unutrašnjost, kupola
Tarih
Ulazna vrata
Mimber
Mihrab
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: