početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Kalavun Jusuf pašina (Kuršumlija) džamija sa haremom i česmom, graditeljska cjelina
nazad

Ukupno slika: 13

Maglaj - Kalavun Jusuf pašina (Kuršumlija) džamija
Kalavun Jusuf pašina (Kuršumlija) džamija
Jugoistočna fasada
Sjeverozapadna fasada
Harem džamije
Trijem
Portal
Trijem, dekoracija
Nišani u haremu
Dekoracija, stalaktiti
Mihrab
Mimber
Mahfil i portal
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: