početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom stećaka u Aranđelovu, graditeljska cjelina
nazad

Ukupno slika: 13

Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom stećaka u Aranđelovu
Crkva sv. Arhanđela Mihaila
Ulazna fasada
Ulazna i južna fasada
Istočna fasada - apsida
Unutrašnjost crkve - živopis
Svod, živopis
Detalj živopisa iznad ulaza
Ikonostas
Grupa stećaka 1
Stećak br.7
Grupa stećaka 3
Stećci prekriveni mahovinom
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: