početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Hadžijska (Vekil Harčova) džamija u Sarajevu, graditeljska cjelina
nazad

Ukupno slika: 10

Hadžijska džamija
Alifakovac 1882. godine
Graditeljska cjelina Hadžijske džamije
Česma uz džamiju
Harem džamije, Inat kuća i Vijećnica
Harem i jugozapadna fasada
Trijem džamije
Šadrvan i ulaz
Unutrašnjost
Alifakovac 2005. godine
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: