početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Balagija (Balaguša) džamija sa haremom, graditeljska cjelina
nazad

Ukupno slika: 9

Balagija (Balaguša) džamija u Livnu
Balagija džamija i Bistrički grad
Portal
Mezar
Mahfil
Unutrašnjost džamije - slikana dekoracija
Unutrašnjost džamije
Mihrab i mimber
Ulazna fasada
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: