početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Džamija u Gornjoj Čaršiji (džamija Mehmed-paše Kukavice, Hadži-Alibegova džamija) i Sahat kula, graditeljska cjelina
nazad

Ukupno slika: 11

Džamija u Gornjoj Čaršiji i sahat kula
Džamija i sahat kula u Gornjoj čaršiji šezdesetih godina XX. stoljeća
Džamija u Gornjoj čaršiji 1995. godine
Ulaz
Jugoistočna fasada
Sjeveroistočna fasada
Sahat kula i munara
Česma
Unutrašnjost, mihrab i mimber
Dio mahfila
Plafon - šiša
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: