početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Alipašina džamija sa haremom, graditeljska cjelina
nazad

Ukupno slika: 13

Graditeljska cjelina Alipašine džamije
Alipašina džamija
Turbe
Šadrvan
Ulazna fasada
Sjeveroistočna fasada
Jugozapadna fasada
Ulaz
Detalji stuba
Unutrašnjost džamije
Mahfil
Mihrab i mimber
Bijela džamija, graditeljska cjelina
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: