početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Careva džamija, graditeljska cjelina
nazad

Ukupno slika: 16

Careva džamija, graditeljska cjelina
Careva džamija
Harem Careve džamije
Unutrašnjost Careve džamije
Mahvil
Mimber
Careva džamija sa haremom
Trijem Careve džamije
Detalj - kapitel
Careva džamija, stara fotografija
Lokacija prije 1908. godine
Osman - šehdijina biblioteka
Osnova i presjek džamije
Osnova i presjeci džamije danas
Hamam
Osnova i fasada hamama
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: