početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Kasnoantička bazilika u Cimu, arheološko područje
nazad

Ukupno slika: 4

Cim, pogled na grobnu kapelu i baziliku sa južne strane
Arheološko područje, kasnoantička bazilika u Cimu
Kasnoantička bazilika u Cimu, pogled sa sjeveroistočne strane
Troapsidalni presbiterij kasnoantičke bazilike u Cimu
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: