početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Harem Grabske (Hadži Begzade) džamije sa česmama na Grabu, historijsko područje
nazad

Ukupno slika: 11

Džamija na Grabu 1967. godine
Hadži Begzade džamija na Grabu
Džamija na Grabu, osnova i fasada
Harem Grabske džamije, mart 2003.
Mjesto Grabske džamije, mart 2003.
Džamija na Grabu, novembar 2003.
Unutrašnjost Džamije na Grabu, novembar 2003.
Harem Grabske džamije, nišani
Mezaristan na Grabu
Česme na Grabu 1952. godine
Česme na Grabu 2003. godine
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: