početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Antički vojni logor na Gračinama u Humcu, arheološko područje
nazad

Ukupno slika: 7

Lokalitet antičkog vojnog logora na Gračinama
Centralna građevina
Pogled sa puta na lokalitet antičkog vojnog logora
Objekat III - zgrada za vojnike
Dijelovi hipokausne konstrukcije u centralnoj građevini
Objekat II - Principium
Principium
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: