početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Mile, arheološko područje - Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići
nazad

Ukupno slika: 7

Mile, arheološki lokalitet
Plan iskopanih ruševina i groblja
Crkva, pogled prema apsidi
Pogled na sjeverni dio crkve
Grb kralja Tvrtka I
Dio gotičkog natprozornika sa kasnije ili velike gotičke crkve
Arheološki materijal
Pečatni prsten Pribinića
Zlatno i pozlaćeno prstenje i
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: