početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Fethija džamija sa haremom, devet grobnih ploča i natpisima, graditeljska cjelina
nazad

Ukupno slika: 16

Fethija džamija u Bihaću
Fethija džamija 1976. i 1941. godine
Radovi na sanaciji krovne konstrukcije 1966. godine
Fethija džamija u Bihaću 1976. godine
Crteži Fethija džamije
Stari crteži fasada objekta
Osnova
Zapadna i južna fasada
Istočna i sjeverna fasada
Unutrašnjost 2003. godine
Mihrab
Izgled mahfila prije rušenja
Munara
Portal
Tarih na portalu
Detalj portala
Tarih na podnožju munare
Detalji fasade
Rozeta
Nišani
Grobne ploče br. 6, 3 i 1
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: