home    
 
National Monuments

Map's

VIRTUAL EXHIBITION - Cultural Memory – A Vanishing Treasure

Ferhad-pašina džamija (Ferhadija) u Banjoj Luci, sa Ferhad-pašinim turbetom,Turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pašinih bajraktara, šadrvanom, džamijskih haremom, ogradnim zidovima i portalom, područje i ostaci graditeljske cjeline
back

Total: 25

Ferhadija (Ferhad-paša) mosque in Banja Luka
Ferhad paša mosque before the II WW
Ruins of the complex of the Ferhad-paša mosque in 1993
The site of the Ferhadija mosque, photo from 2003
Complex of the Ferhad-paša mosque, aerial view
Cross-section of the Ferhadija mosque (from Principi i metodološki postupak za obnovu Ferhad-pašine džamije u Banja Luci)
Ferhad paša mosque, the Ferhad paša turbe and the portico
Ferhad paša mosque in Banja Luka, photo from 1934
Ferhad-paša mosque, view at the dome and the minaret
Work on the minaret in 1951
The porch of the Ferhadija mosque
Ferhad-paša mosque, portico and the pillars, M.Hamidović 1961.
Interior of the Ferhad-paša mosque
Mihrab and mimber
Interior of the mosque, decoration on the dome
Drinking fountain
Ferhad paša turbe
Turbe of Ferhad paša's bajraktars
Safi-kaduna turbe
The site and remains of the complex of the Ferhad-paša mosque
The site and remains of the Ferhad-paša mosque
Remains of the Ferhad-paša mosque
The minaret and the Ferhad-paša turbe during the destruction
Fragments at the garbage dump
Fragments of the Ferhad-paša mosque
BiH jezici 
Commision to preserve national monuments © 2003. Design & Dev.: