početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

Podgradska džamija (poznata i kao džamija na Mejdanu, džamija u Maloj Čaršiji, džamija Hadži Saliha Bure, Zulfikar-kapetanova džamija i džamija Ali-paše Rizvanbegovića), područje i ostaci historijske građevine
nazad

Ukupno slika: 10

Stolac, dio čaršije
Podgradska džamija i njena okolina u Stocu
Ulazni trijem Podgradske džamije
Sjeverna strana Podgradske džamije
Istočna strana Podgradske džamije
Mjesto Podgradske džamije 2002. godine
Mjesto i okruženje Podgradske džamije 2002.godine
Jugozapadna fasada sa munarom
Tarih
Presjeci Podgradske džamije
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: