početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeValentići - Ivanjska - Kapela Rođenja BDM i groblje 
Lokacija - Banja Luka


Vanekov mlin 
Lokacija - Bijeljina


Varoška džamija  
Lokacija - Travnik


Veljaci – Katolička crkva  
Lokacija - Ljubuški


Vidovdanska crkva 
Lokacija - Bileća


Vijećnica 
Lokacija - Bijeljina


Vila Lastva  
Lokacija - Trebinje


Vila u Njegoševoj ulici br.3 
Lokacija - Brčko


Vir - Crkva sv. Jure  
Lokacija - Posušje


Visoka Glavica - Ivanjska - Groblje i filijalna crkva sv. Roka 
Lokacija - Banja Luka


Vitina - Župna crkva sv. Paskvala  
Lokacija - Ljubuški


Vlašić – Prirodno dobro 
Lokacija - Travnik


Volujac - Crkva sv. Trojice 
Lokacija - Trebinje


Vrbanjci - Grobljanska kapela i groblje  
Lokacija - Kotor Varoš


Vrbanjci - Župna crkva sv. Franje Asiskoga i župni pastoralni centar 
Lokacija - Kotor Varoš


Vrpolje - Srednjevjekovna nekropola Đurđevik  
Lokacija - Živinice


Vrpolje – Crkva sv. Joakima i Ane  
Lokacija - Trebinje


Vrpolje – Nekropola stećaka  
Lokacija - Trebinje


Vručica – Crkva sv. Petra i Pavla 
Lokacija - Teslić


Vucja – Most na rječici Sušici  
Lokacija - Trebinje


Vučica Gaj - Ivanjska - Kapela Kristova Uzašašća i groblje 
Lokacija - Banja Luka


Vujnović - Petričevac - Filijalna crkva 
Lokacija - Banja Luka
 Izlistano 22 spomenika od ukupno 444 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: