početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeGimnazija  
Lokacija - Mostar


Glavica džamija 
Lokacija - Livno


Gorica - Sv.Stjepan 
Lokacija - Grude


Gornje Vrbno – Crkva sv. Vasilija Ostroškog 
Lokacija - Trebinje


Gornje Vrbno – Nekropola Crkvina 
Lokacija - Trebinje


Gospodska ulica 
Lokacija - Banja Luka


Grab – Zupci – Crkva sv. Petke  
Lokacija - Trebinje


Grad Varoška Rijeka 
Lokacija - Bužim


Gradac – Crkva Uznesenja BDM  
Lokacija - Posušje


Gradac – Prahistorijska gradina Đurđeva glava  
Lokacija - Ljubinje


Gradašćevića kuća 
Lokacija - Gradačac


Gradska ambijentalna cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Gradska crkva (pravoslavna) 
Lokacija - Ključ


Gradsko kupatilo (Banja) 
Lokacija - Mostar


Grahovci - Crkvina Ćifluk  
Lokacija - Šipovo


Greben - Ostaci starog grada i utvrda  
Lokacija - Višegrad


Grobljanska kapela i groblje - Dragalovci 
Lokacija - Doboj


Grobljanska kapela i groblje - Golubić 
Lokacija - Bihać


Grobljanska kapela sv. Jurja u Kozarcu 
Lokacija - Prijedor


Groblje - Bosanski Aleksandrovac 
Lokacija - Laktaši


Groblje Bijeda - Barlovci 
Lokacija - Banja Luka


Groblje na Gorici  
Lokacija - Livno


Groblje pod Ostrovicom 
Lokacija - Bihać


Groblje žrtava fašističkog terora - Garovica  
Lokacija - Bileća


Guča Gora – Franjevački samostan 
Lokacija - Travnik


Guča Gora – Groblje  
Lokacija - Travnik
 Izlistano 26 spomenika od ukupno 444 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: