početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeCareva džamija - Trebinje 
Lokacija - Trebinje


Carska kuća 
Lokacija - Banja Luka


Cepak - Grobljanska kapela 
Lokacija - Kotor Varoš


Cerići - Ivanjska - Kapela sv. Nikole Tavelića i groblje 
Lokacija - Banja Luka


Cernički Sibjan mekteb  
Lokacija - Mostar


Cerovica – Crkva sv. Apostola Petra i Pavla 
Lokacija - Teslić


Crkva Bezgrešnog začeća BDM 
Lokacija - Posušje


Crkva Bogorodičinog pokrova 
Lokacija - Bosanski Brod


Crkva i seminar Vrhbosanske Bogoslovije 
Lokacija - Sarajevo


Crkva Preobraženja Gospodnjeg 
Lokacija - Trebinje


Crkva Rođenja sv. Jovana Preteče 
Lokacija - Zvornik


Crkva Silaska sv. Duha 
Lokacija - Gacko


Crkva Silaska sv. Duha - Boljanić 
Lokacija - Doboj


Crkva Silaska sv. Duha na apostole - Liješće 
Lokacija - Bosanski Brod


Crkva sv. Apostola Petra i Pavla - Nišići 
Lokacija - Ilijaš


Crkva sv. Arhanđela Gavrila - Gornji Dragaljevac 
Lokacija - Bijeljina


Crkva sv. Arhanđela Mihaila - Brodac  
Lokacija - Bijeljina


Crkva sv. Blaža - Gradnići 
Lokacija - Čitluk


Crkva sv. Dimitrija - Domrke 
Lokacija - Gacko


Crkva sv. Franje Asiškog 
Lokacija - Čapljina


Crkva sv. Georgija  
Lokacija - Prnjavor


Crkva sv. Ilije 
Lokacija - Ilijaš


Crkva sv. Ilije - Bukvik, Detlak 
Lokacija - Derventa


Crkva sv. Ilije - Donja Slabinja 
Lokacija - Bosanska Kostajnica


Crkva sv. Ilije - Janja 
Lokacija - Bijeljina


Crkva sv. Ilije s rimskim ostacima u dvorištu  
Lokacija - Stolac


Crkva sv. Ivana Krstitelja u Travniku 
Lokacija - Travnik


Crkva sv. Jakova - Međugorje 
Lokacija - Čitluk


Crkva sv. Kate 
Lokacija - Grude


Crkva sv. Mihovila  
Lokacija - Tomislavgrad


Crkva sv. Mihovila - Drinovci 
Lokacija - Grude


Crkva sv. Mihovila sa župnim stanom - Prenj 
Lokacija - Stolac


Crkva sv. Mitra sa starim grobovima 
Lokacija - Ravno


Crkva sv. Nikole (Silaska sv. Duha) - Dobrelja 
Lokacija - Gacko


Crkva sv. Nikole - Dobrljin 
Lokacija - Bosanski Novi / Novi Grad


Crkva sv. Nikole - Miholjače 
Lokacija - Gacko


Crkva sv. Nikole - Miloševac 
Lokacija - Bosanski Šamac / Šamac


Crkva sv. Nikole i parohijski dom  
Lokacija - Tomislavgrad


Crkva sv. Petke - Čitluk 
Lokacija - Bosanska Kostajnica


Crkva sv. Save - Gareva  
Lokacija - Gacko


Crkva sv. Stjepana - Gabela  
Lokacija - Čapljina


Crkva sv. Trojice 
Lokacija - Prijedor


Crkva sv. Trojice - Gareva 
Lokacija - Gacko


Crkva sv. Vasilija Ostroškog - Avtovac 
Lokacija - Gacko


Crkva sv. Vasilija Ostroškog - Bogdašići 
Lokacija - Bileća


Crkva sv. Vasilija Ostroškog - Ćelebići  
Lokacija - Foča


Crkva sv. Velikomučenika Georgija 
Lokacija - Trnovo


Crkva Sv.Stjepana - Cerin 
Lokacija - Čitluk


Crkva u Novom selu - Novo selo 
Lokacija - Bijeljina


Crkva Uspenja Bogorodice 
Lokacija - Donji Vakuf


Crkva Uspenja Bogorodice - Čajniče 
Lokacija - Čajniče


Crkva Uspenja Bogorodice u Modriči 
Lokacija - Modriča


Crkva Uspenja Bogorodičinog 
Lokacija - Brčko


Crkva Vaznesenja Hristovog - Crkvina 
Lokacija - Bosanski Šamac / Šamac


Crkva Vaznesenja Hristovog - Fojnica 
Lokacija - Gacko


Crkva Vaznesenja Hristovog - Srpska Grapska  
Lokacija - Doboj


Crkvina - Panik 
Lokacija - Bileća


Crnići – Selo i krajolik  
Lokacija - Stolac
 Izlistano 58 spomenika od ukupno 444 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: