početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeZaplanik, historijsko područje 
Lokacija - Ravno


Zavičajna zbirka Boška Karanovića, pokretno dobro 
Lokacija - Bosanska Krupa


Zavra džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Livno


Zbirka drvorezbarskih proizvoda poznata kao muzej «Mulićev-Rekord», pokretno dobro 
Lokacija - Konjic


Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Armina Nikšića, pokretno dobro 
Lokacija - Konjic


Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Besima Nikšića, pokretno dobro  
Lokacija - Konjic


Zbirka od 22 inkunabule, pokretno dobro u vlasništvu Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci  
Lokacija - Kakanj


Zbirka slika Ismeta Mujezinovića u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, pokretno dobro  
Lokacija - Tuzla


Zbirka Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, pokretno dobro  
Lokacija - Tuzla


Zbirka umjetničkih djela Dževada Hoze u Muzeju Unsko-Sanskog kantona u Bihaću, pokretno dobro 
Lokacija - Bihać


Zbirka umjetničkih djela i ličnih predmeta Jovana Bijelića, pokretno dobro  
Lokacija - Bosanski Petrovac


Zbirka umjetničkih djela Jovana Bijelića u Muzeju Unsko-Sanskog kantona u Bihaću, pokretno dobro 
Lokacija - Bihać


Zebina šuma, historijsko područje 
Lokacija - Foča / Ustikolina


Zelena pećina - prahistorijsko pećinsko naselje u Blagaju, arheološko područje 
Lokacija - Mostar


Zgrada Ante Štambuka na uglu ulica Titova i Kulovića broj 8 u Sarajevu, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Društva Crvenog krsta, istorijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a, mjesto historijskog spomenika 
Lokacija - Sanski Most


Zgrada Jozefa Zadika Danona, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada kina Apolo, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Klostera (Samostan i škola časnih sestara Klanateljica Krvi Kristove i Zgrada I zasjedanja AVNOJ-a (Muzej AVNOJ-a), graditeljska cjelina  
Lokacija - Bihać


Zgrada Krajinaputeva, historijski spomenik  
Lokacija - Bihać


Zgrada Marijin dvora, povijesna građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Muftijinog konaka, historijski spomenik 
Lokacija - Tešanj


Zgrada Muzeja revolucije (zgrada Historijskog muzeja) Bosne i Hercegovine, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Narodne (Centralne) banke sa pokretnom imovinom, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada nekadašnje Sinagoge, historijski spomenik  
Lokacija - Zenica


Zgrada nekadašnjeg Samostana i škole časnih sestara milosrdnica, povijesna građevina  
Lokacija - Travnik


Zgrada Oficirskog doma, povijesna građevina  
Lokacija - Travnik


Zgrada općine (Beledija ili Mala Vijećnica) u Odžaku, historijska građevina  
Lokacija - Odžak


Zgrada Penzionog fonda (zgrada na uglu ulica Maršala Tita i Hamze Hume), historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine (Zgrada Zemaljske vlade I), sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Radničkog doma (Kinoteka) u Alipašinoj ulici br. 19, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Slavije, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Srpskog kulturno-prosvjetnog društva „Prosvjeta“, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada stare željezničke stanice, historijska građevina 
Lokacija - Sanski Most


Zgrada u ul. Varoš 11, historijski spomenik 
Lokacija - Jajce


Zgrada Zemaljske vlade II (Zgrada Željeznica), historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Zemaljskog vakufa (Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Vakufske direkcije) i Hadim Ali-pašinog vakufa, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Zgrada želјezničke stanice u Jezeru, historijski spomenik  
Lokacija - Jezero


Zgrada željezničke sekcije, historijski spomenik 
Lokacija - Prijedor


Zgrada željezničke stanice Bistrik, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Zgrada željezničke stanice Šipad (Zgrada bivše željezničke stanice Steinbeiss), historijski spomenik 
Lokacija - Jajce


Zidine, Gornja Skakava, arheološki lokalitet 
Lokacija - Brčko


Zildžića kuća, historijska građevina 
Lokacija - Ilidža


Zmajevac, historijsko područje  
Lokacija - Čelinac
 Izlistano 45 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: