početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeSaborna crkva (crkva Presvete Bogorodice) sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Saborna crkva - Crkva svete trojice u Mostaru, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Mostar


Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina 
Lokacija - Tuzla


Saburina kuća, stambena cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Sahat kula Mehmed-paše Kukavice, historijski spomenik 
Lokacija - Foča


Sahat kula na Musali, historijski spomenik 
Lokacija - Travnik


Sahat kula, historijska građevina 
Lokacija - Gračanica


Sahat kula, historijska građevina 
Lokacija - Mostar


Sahat kula, historijski spomenik  
Lokacija - Sarajevo


Sahat kula, područje i ostaci historijske građevine  
Lokacija - Banja Luka


Sahat-kula, historijski spomenik  
Lokacija - Donji Vakuf


Sahat-kula, historijski spomenik  
Lokacija - Gornji Vakuf - Uskoplje


Salomova palata, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Samostan sestara Kćeri Božje ljubavi Josipovac, historijski spomenik 
Lokacija - Tuzla


Samostan Sv. Bonaventure sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina  
Lokacija - Visoko


Saračeva kuća, zgrada Financija (Niža stručna škola) i Stara osnovna škola (Niža muzička škola), graditeljska cjelina 
Lokacija - Jajce


Sarajevska čaršija, historijsko gradsko područje 
Lokacija - Sarajevo


Sarajevska Hagada, pokretno dobro u vlasništvu Bosne i Hercegovine  
Lokacija - Sarajevo


Savska (Atik) džamija, mjesto i ostataci graditeljske cjeline 
Lokacija - Brčko


Sedam grobnica i stari nišani na lokalitetu Dobro selo u naselju Sudići, historijsko područje  
Lokacija - Čajniče


Sedam kuća u selu Vranci – selu srednjovjekovnih rudara i kovača, grupa građevina 
Lokacija - Kreševo


Sejmenska džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Zenica


Selimija (Sultan Selima II) džamija u Knežini kod Sokoca, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Sokolac


Selo Lukomir (Gornji Lukomir), kulturni krajolik 
Lokacija - Konjic


Semiz Ali-pašino turbe sa haremom Semiz Ali-pašine džamije, graditeljska cjelina  
Lokacija - Pale - Prača


Sevri-hadži Hasanova džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Sinagoga, historijska građevina  
Lokacija - Mostar


Sinan-begova džamija (Džamija Sinan-bega Boljanića), mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Čajniče


Sinan-begova ili Okića džamija, historijska građevina  
Lokacija - Jajce


Skelani, arheološko područje 
Lokacija - Srebrenica


Sokolski dom, historijski spomenik 
Lokacija - Banja Luka


Spahovića kula sa dvorima u Bihovu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Spomen park žrtava fašističkog terora Garavice, kulturni pejzaž  
Lokacija - Bihać


Spomen-park Vraca, graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Spomenik borcima NOR-a (Spomen kosturnica u Velikom parku na Ilidži), graditeljska cjelina 
Lokacija - Ilidža


Spomenik na Makljenu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Prozor


Spomenik na Šehitlucima (Kompleks spomenika palim Krajišnicima na Šehitlucima - Banj brdu), graditeljska cjelina 
Lokacija - Banja Luka


Spomenik Petru Kočiću  
Lokacija - Banja Luka


Sportski centar FIS (nekadašnji Sokolski dom društva 'Matica'), historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Srednjovjekovna nekropola između sela Zabrđe i Toplice, historijsko područje 
Lokacija - Kiseljak


Srednjovjekovni grad Mičevac, građevinska cjelina  
Lokacija - Trebinje


Srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac, historijsko područje 
Lokacija - Vareš


Srednjovjekovni nadgrobnici – stećci u sklopu zaštićenog pejsaža Bijambare 
Lokacija - Ilijaš


Srpska pravoslavna crkva Uspenija Presvete Bogorodice, zajedno sa pokretnom imovinom, historijska građevina 
Lokacija - Livno


Srpski pravoslavni manastir Rmanj sa ostacima originalnih fresaka u Martinbrodu, historijska građevina - mjesto i ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Bihać


Stambena graditeljska cjelina Hadži Junuz-age Mehmedbašića 
Lokacija - Stolac


Stambena graditeljska cjelina porodice Čokljat sa dućanom u mahali Zagrad  
Lokacija - Stolac


Stambena graditeljska cjelina porodice Muslibegović 
Lokacija - Mostar


Stambeni kompleks Biščevića-Lakšića, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Stambeni kompleks na Džidžikovcu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Stambeni kompleks porodice Velagić (Velagićevina) u Blagaju, prirodno-graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Stambeni objekat u ulici Višnjik 16, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Stambeno naselje Crni Vrh, graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Stambeno-poslovna zgrada (Nekadašnja upravna zgrada Trgovačko-transportnog akcionarskog društva) u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 5, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Stambeno-poslovna zgrada u ulici Maršala Tita broj 27, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Stambeno-poslovni objekat Vakufa Čokadži Sulejmana, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Stambeno-poslovni objekat Vakufa Hovadža Kemaludina (Mekteb), historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Stara Biskupska rezidencija u Vukodolu (Biskupija u Vukodolu), graditeljska cjelina  
Lokacija - Mostar


Stara drvena džamija sa haremom u Tuholju, graditeljska cjelina  
Lokacija - Kladanj


Stara drvena džamija u Bužimu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Bužim


Stara drvena džamija u Miljevićima, mjesto i ostaci historijskog spomenika  
Lokacija - Olovo


Stara džamija Barake sa haremom u Grahovu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Velika Kladuša


Stara džamija sa haremom u Orahovici, graditeljska cjelina 
Lokacija - Zenica


Stara džamija sa haremom u Špionici, graditeljska cjelina 
Lokacija - Srebrenik


Stara džamija Soko u Sokolu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Gračanica


Stara džamija u Gornjoj Mahali, Seonica, historijska građevina 
Lokacija - Konjic


Stara džamija u Lubardi, historijska građevina  
Lokacija - Bužim


Stara džamija u selu Rujnica, graditeljska cjelina 
Lokacija - Zavidovići


Stara džamija u selu Šenkovići, historijska građevina  
Lokacija - Novi Travnik


Stara ili Hafizadića česma, historijski spomenik  
Lokacija - Jajce


Stara pravoslavna crkva (Crkva svetih arhanđela Mihaila i Gavrila), graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Stara pravoslavna crkva u Mostaru, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Stara tvrđava Prozor, arheološko područje i ostaci 
Lokacija - Prozor


Stara željeznička stanica (Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske), historijska građevina  
Lokacija - Banja Luka


Stara željeznička stanica Ilidža, historijska građevina 
Lokacija - Ilidža


Stara željeznička stanica, historijska građevina 
Lokacija - Lukavac


Stari grad Bijela Stijena, graditeljska cjelina 
Lokacija - Cazin


Stari grad Bjelaj (Bilaj) u Bjelaju, historijska cjelina 
Lokacija - Bosanski Petrovac


Stari grad Blagaj (Stjepan-grad), povijesno područje  
Lokacija - Mostar


Stari grad Bočac, graditeljska cjelina  
Lokacija - Mrkonjić Grad


Stari grad Bužim, graditeljska cjelina 
Lokacija - Bužim


Stari grad Cazin sa džamijom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Cazin


Stari grad Doboj, graditeljska cjelina  
Lokacija - Doboj


Stari grad Dobor, graditeljska cjelina 
Lokacija - Modriča


Stari grad Dubrovnik u Višnjici, arheološko područje 
Lokacija - Ilijaš


Stari grad Glamoč, graditeljska cjelina 
Lokacija - Glamoč


Stari grad Gradačac sa Gradaščevića kulom, historijsko područje  
Lokacija - Gradačac


Stari grad Jezerski u Jezerskom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Bosanska Krupa


Stari grad Kamengrad, historijsko područje  
Lokacija - Sanski Most


Stari grad Kamičak, historijsko područje 
Lokacija - Ključ


Stari grad Ključ i Ključka džamija (Džamija Ajnebeg deda, Džamija ključkih kapetana ili Starica) sa haremom u Ključu, historijsko područje 
Lokacija - Gacko


Stari grad Ključ, graditeljska cjelina  
Lokacija - Ključ


Stari grad Klobuk, graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Stari grad Komotin, historijsko područje 
Lokacija - Jajce


Stari grad Kozograd, arheološko područje 
Lokacija - Fojnica


Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici, historijsko područje 
Lokacija - Berkovići


Stari grad Ljubuški, graditeljska cjelina 
Lokacija - Ljubuški


Stari grad Maglaj, graditeljska cjelina  
Lokacija - Maglaj


Stari grad Ostrožac, graditeljska cjelina 
Lokacija - Cazin


Stari grad Prusac, historijsko područje 
Lokacija - Donji Vakuf


Stari grad Rmanj u Martin Brodu, ostaci kule i zidova, historijska građevina 
Lokacija - Bihać


Stari grad Samobor, graditeljska cjelina 
Lokacija - Goražde/Novo Goražde


Stari grad Soko u Sokolu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Gračanica


Stari grad Srebrenik, historijsko područje  
Lokacija - Srebrenik


Stari grad Stolac, historijsko područje  
Lokacija - Stolac


Stari grad Tešanj, graditeljska cjelina  
Lokacija - Tešanj


Stari grad Todorovo (Novigrad) i džamija u Todorovu, historijsko područje  
Lokacija - Velika Kladuša


Stari grad u Kreševu, historijsko područje 
Lokacija - Kreševo


Stari grad u Livnu (Bistrički grad), historijsko područje 
Lokacija - Livno


Stari grad u Travniku, graditeljska cjelina 
Lokacija - Travnik


Stari grad Vesela straža, historijsko područje 
Lokacija - Bugojno


Stari grad Vinac, historijsko područje 
Lokacija - Jajce


Stari grad Visoki, historijsko područje 
Lokacija - Visoko


Stari grad Vranduk, graditeljska cjelina 
Lokacija - Zenica


Stari grad Vratnik, graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Stari grad Zvornik, graditeljska cjelina  
Lokacija - Zvornik


Stari jevrejski hram, ili Il kal grandi (Veliki hram), ili Il kal vježu (Stari hram), ili Stara sinagoga, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Stari križevi u Drežnici, historijsko područje  
Lokacija - Mostar


Stari most sa kulama, graditeljska cjelina  
Lokacija - Mostar


Staro groblje na Kovačima, grobljanska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Staro pravoslavno groblje na Bjelušinama u Mostaru, grobljanska cjelina  
Lokacija - Mostar


Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, grobljanska cjelina 
Lokacija - Mostar


Staro vojničko groblje na području Hrtar u Milatkovićima, historijsko područje  
Lokacija - Čajniče


Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima, historijsko područje 
Lokacija - Sarajevo


Stećak u Baljvinama, arheološko područje  
Lokacija - Mrkonjić Grad


Stećci u Banovići Selu, historijski spomenik  
Lokacija - Banovići


Sulejmanpašića kula u Odžaku, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Bugojno


Sultan-Ahmedova džamija i medresa, graditeljska cjelina  
Lokacija - Zenica
 Izlistano 128 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: