početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapePalata banskog dvora, historijska građevina 
Lokacija - Banja Luka


Palata Ješue D. Saloma na Obali Kulina bana 20, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Palata Musafija, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Paleolitsko nalazište Badanj u Borojevićima, arheološko područje  
Lokacija - Stolac


Park narodnih heroja sa kosturnicom 
Lokacija - Bileća


Parna lokomotiva, dio postavke Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a, historijski spomenik 
Lokacija - Jajce


Partizanski – Titov voz na Oštrelju, historijski spomenik  
Lokacija - Bosanski Petrovac


Partizansko spomen-groblje, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Pašića kula sa dvorima u Bivoljem Brdu, graditeljska stambena cjelina 
Lokacija - Čapljina


Pirijina (Smailagića) kula, historijska građevina  
Lokacija - Livno


Plivska jezera sa kompleksom mlinоva na Plivi, kulturni krajolik 
Lokacija - Jajce


Ploča velikog sudije Gradeše, vlasništvo Muzeja grada Zenice, pokretno dobro  
Lokacija - Zenica


Pod, prahistorijsko gradinsko naselje, arheološko područje  
Lokacija - Bugojno


Podgradska džamija (poznata i kao džamija na Mejdanu, džamija u Maloj Čaršiji, džamija Hadži Saliha Bure, Zulfikar-kapetanova džamija i džamija Ali-paše Rizvanbegovića), područje i ostaci historijske građevine  
Lokacija - Stolac


Počitelj, historijsko – gradsko područje  
Lokacija - Čapljina


Poljska (Turalibegova) džamija sa grebljem i turbetom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Tuzla


Poljsko groblje u Novom Martincu, grobljanska cjelina 
Lokacija - Srbac


Potočka (Hadži Perviz) džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Banja Luka


Prahistorijska gradina Brijeg u Mostaćima, arheološko područje  
Lokacija - Trebinje


Prahistorijska gradina, kasnoantička utvrda – refugij, ostaci kasnoantičke crkve posvećene sv. Luciji i nekropole sa stećcima u Podastinju, spomenička cjelina i historijsko područje  
Lokacija - Kiseljak


Prahistorijska gradina, srednjovjekovni i osmanski grad Sokolac u selu Sokolcu, historijsko područje 
Lokacija - Bihać


Prahistorijski tumuli i nekropola sa stećcima Baba u Gornjoj Bitunji, historijsko područje  
Lokacija - Berkovići


Prahistorijski tumuli u Moskom, arheološko područje  
Lokacija - Trebinje


Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima Grebnice – Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, povijesno područje  
Lokacija - Bileća


Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Dabića (Velika) poljana, na obroncima planine Bahtijevice, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u zaseoku Raonići, Kaoštice, historijsko područje 
Lokacija - Višegrad


Prahistorijski tumulusi i nekropole sa stećcima u Luburića polju, historijsko područje 
Lokacija - Sokolac


Prahistorijski tumulusi, nekropole sa stećcima i nišanima u selu Sovići, grobljanska cjelina  
Lokacija - Jablanica


Prahistorijsko naselje Donja Dolina u selu Donja Dolina, arheološko područje  
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Prahistorijsko naselje u Butmiru, arheološko područje 
Lokacija - Ilidža


Prahistorijsko neolitsko naselje Obre II na lokalitetu Gornje polje u naselju Obre, arheološko područje  
Lokacija - Kakanj


Praistorijska gradina na lokalitetu Grabovik – Zaketuša iznad sela Straža, arheološko područje 
Lokacija - Srebrenik


Praistorijsko gradinsko naselje na lokalitetu Gradina ispod Kuga, naselje Bjelave, arheološko područje 
Lokacija - Srebrenik


Praistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola sa stećcima Barzonja, arheološko područje 
Lokacija - Tomislavgrad


Praistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići, arheološko područje 
Lokacija - Visoko


Prapovijesna gradina i nekropola sa stećcima Ravanjska Vrata (Donja i Gornja nekropola), historijsko područje 
Lokacija - Kupres


Prapovijesna gradina, željeznodobne grobnice, rimsko naselje, nekropola i pokretno naslijeđe u Vašarovinama, Priluka, arheološko područje  
Lokacija - Livno


Prapovijesna „Velika gradina“ u Vidošima, arheološko područje  
Lokacija - Livno


Pravoslavna crkva brvnara (crkva posvećena prenosu moštiju sv. Nikole) u Jelićki, graditeljska cjelina  
Lokacija - Prijedor


Pravoslavna crkva brvnara (crkva svetih apostola Petra i Pavla) u Palačkovcima, graditeljska cjelina  
Lokacija - Prnjavor


Pravoslavna crkva brvnara sa pokretnom imovinom i ostacima nekropole u selu Malo Blaško, graditeljska cjelina  
Lokacija - Laktaši


Pravoslavna crkva Kostadinovica (Crkva posvećena sv. Konstantinu i Jeleni) sa nekropolom sa stećcima u Gomiljanima, historijsko područje  
Lokacija - Trebinje


Pravoslavna crkva Rođenja Bogorodice sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u Dračevu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Pravoslavna crkva sv. Klimenta sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Dražin Do, graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Pravoslavna crkva sv. Nikole sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Domaševo, graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Pravoslavna crkva sv. Save u Blažuju sa grobljem, opština Ilidža, graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Pravoslavna crkva sv. Vasilija Ostroškog u Blagaju sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Pravoslavna crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Borcima, istorijska građevina  
Lokacija - Konjic


Pravoslavna crkva Svetog arhanđela Mihaila u Trnovom Dolu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Bileća


Pravoslavna crkva svetog velikomučenika Georgija sa grobljem na Trnovcu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Tuzla


Pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom sa stećcima i starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Drijenjani, Popovo polje, graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Pravoslavna crkva Uspenja presvete Bogorodice, historijski spomenik  
Lokacija - Pale


Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici sa starim hrastom, prirodno-graditeljska cjelina 
Lokacija - Tuzla


Pravoslavna crkva Vračevica (Crkva sv. Vrača) sa prahistorijskom gomilom (tumulusom) u Gomiljanima, historijsko područje 
Lokacija - Trebinje


Pravoslavna Mitropolija zajedno sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Prirodno i historijsko područje u selu Gorani 
Lokacija - Konjic


Proizvodnja soli, industrijsko naslijeđe 
Lokacija - Tuzla


Pruščakova (Hasana Kjafije) džamija u Pruscu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Donji Vakuf


Prva pošta, historijska građevina 
Lokacija - Brčko
 Izlistano 59 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: