početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeMagribija džamija, historijski spomenik  
Lokacija - Sarajevo


Manastir Gomionica, graditeljska cjelina  
Lokacija - Banja Luka


Manastir Lomnica, prirodno-graditeljska cjelina  
Lokacija - Šekovići


Manastir Ozren sa freskama, graditeljska cjelina  
Lokacija - Bosansko Petrovo Selo/Petrovo


Manastir Papraća u Papraći, graditeljska cjelina  
Lokacija - Šekovići


Manastir Vavedenja Bogorodice u Dobrićevu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Bileća


Manastir Vozuća u Vozući, graditeljska cjelina 
Lokacija - Zavidovići


Manastir Žitomislić, mjesto i ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Mostar


Medresa (Derviš Hanume medresa), historijska građevina  
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Mejtef Mektebi Ibtidaije, historijska građevina 
Lokacija - Stolac


Mekota, Gornji Rakani, arheološki lokalitet  
Lokacija - Bosanski Novi / Novi Grad


Memorijalni kompleks Bitka za ranjenike na Neretvi, istorijsko područje 
Lokacija - Jablanica


Memorijalni kompleks Crna kuća – spomenik žrtvama fašističkog terora u Kruščici, historijsko područje 
Lokacija - Vitez


Memorijalni kompleks Muzej „25. Maj“, kulturni pejzaž 
Lokacija - Drvar


Memorijalni kompleks Šušnjar, graditeljska cjelina 
Lokacija - Sanski Most


Mezarje Velika drveta (Stari nišani) na Stupu, grobljanska cjelina 
Lokacija - Ilidža


Mile, arheološko područje - Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići  
Lokacija - Visoko


Milošnik (Bušatlijina ili Milosnik) džamija sa haremom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Livno


Mir-Muhamedova (Mehmed i Mustajbegova) džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Čajniče


Mitrej u Jajcu, historijski (antički sakralni) spomenik  
Lokacija - Jajce


Mitropolija (Vladikin dvor ili Episkopska palata), graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Mišćina (Kebkebir hadži Ahmedova) džamija, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Mjesto Gradske (Sultan Ahmedove) džamije sa haremom i nišanima 
Lokacija - Prijedor


Mjesto Husein-begove džamije sa haremom  
Lokacija - Bosanski Brod


Mjesto i ostaci Arnaudija džamije, historijsko područje 
Lokacija - Rogatica


Mlinica u Budošima, historijski spomenik  
Lokacija - Trebinje


Modro Polje, historijsko područje 
Lokacija - Foča / Ustikolina


Most Mehmed-paše Sokolovića, historijski spomenik  
Lokacija - Višegrad


Most na Dumanu, historijska građevina  
Lokacija - Livno


Most na Kožetini, historijski spomenik  
Lokacija - Foča / Ustikolina


Most na rijeci Zeleni Jadar u Slapovićima, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Srebrenica


Most na rijeci Žepi, historijski spomenik 
Lokacija - Rogatica


Most na Viševskom potoku u Dolovima, historijski spomenik  
Lokacija - Rudo


Most poznat kao Rimski most na rijeci Orlji kod sela Klinčići, historijski spomenik  
Lokacija - Olovo


Most poznat kao ‘Rimski most‘ u selu Vranci, historijski spomenik 
Lokacija - Kreševo


Most u Klepcima, historijska građevina  
Lokacija - Čapljina


Most u Plandištu (“Rimski” most; most preko rijeke Bosne u Plandištu), prirodno-graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Most u Starom Majdanu, poznat kao Rimski most, historijski spomenik  
Lokacija - Sanski Most


Mostar, historijsko gradsko područje  
Lokacija - Mostar


Mural Zuke Džumhura 
Lokacija - Konjic


Musa-pašina džamija u Novoj Kasabi/Dušanovu, područje i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Milići


Musafirhana (Salihagića kuća), historijski spomenik 
Lokacija - Fojnica


Musafirhana u Jajcu, mjesto historijske građevine 
Lokacija - Jajce


Musalla sa grebljem u Kamengradu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Sanski Most


Mushaf Fadil-paše Šerifovića, vlasništvo Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, pokretno dobro 
Lokacija - Sarajevo


Musluk (Atik Ali-pašina) džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Foča


Muzej I zasjedanja ZAVNOBiH-a zajedno sa stalnom muzejskom postavkom  
Lokacija - Mrkonjić Grad


Muzej „Mlade Bosne“ (JU „Muzej Sarajevo 1878 – 1918“), pokretno dobro 
Lokacija - Sarajevo


Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga, pokretno dobro 
Lokacija - Fojnica


Muzejska zbirka, vlasništvo franjevačkog samostana u Plehanu, pokretno dobro  
Lokacija - Derventa


Muzička akademija (Zavod svetog Augustina), povijesna građevina  
Lokacija - Sarajevo


Muzička škola, povijesna građevina 
Lokacija - Travnik
 Izlistano 52 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: