početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeKajtazovića nišani, Donja Lučka, grobljanska cjelina  
Lokacija - Cazin


Kalavun Jusuf pašina (Kuršumlija) džamija sa haremom i česmom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Maglaj


Kamena ploča sa natpisom Radovca Vukanovića u Gornjem Hutovu, arheološki spomenik  
Lokacija - Neum


Kameni most na Kosoru, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Mostar


Kameni reljef sa figurom muškarca, pokretno dobro 
Lokacija - Bihać


Kameni reljef sa grbom grada Bihaća, pokretno dobro 
Lokacija - Bihać


Kapetanova kula, historijska građevina  
Lokacija - Bihać


Kapidžića kuća (rodna kuća Nasihe Kapidžić Hadžić), historijska građevina 
Lokacija - Banja Luka


Karađoz-begov hamam u Blagaju, historijska građevina 
Lokacija - Mostar


Karađoz-begov most u Blagaju, historijska građevina 
Lokacija - Mostar


Karađoz-begova džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Kasnoantička bazilika na Crkvini, arheološko područje 
Lokacija - Breza


Kasnoantička bazilika u Cimu, arheološko područje 
Lokacija - Mostar


Kasnoantička bazilika u Oborcima, arheološko područje 
Lokacija - Donji Vakuf


Kasnoantička dvojna bazilika i nekropola sa stećcima u Žitomislićima, arheološko područje 
Lokacija - Mostar


Kasnoantička grobnica i ostaci sakralnog objekta na lokalitetu Studena Česma, arheološko područje  
Lokacija - Donji Vakuf


Katakombe u Jajcu, historijski spomenik  
Lokacija - Jajce


Katedrala (Katedrana crkva Srca Isusova), historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Katedralna crkva posvećena Rođenju Blažene Djevice Marije – Mala Gospa, graditeljska cjelina  
Lokacija - Trebinje


Katolička crkva Presvijetlog Srca Isusova, graditeljska cjelina  
Lokacija - Brčko


Katolička crkva sv. Petra i Pavla, historijska građevina  
Lokacija - Tešanj


Katolička crkva sv. Trojstva u Blagaju, graditeljska cjelina  
Lokacija - Mostar


Katolička crkva svete Ane u selu Gradac, historijska građevina 
Lokacija - Neum


Katolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, mjesto i ostaci historijske građevine  
Lokacija - Nevesinje


Katolička crkva Uznesenja Marijina na Stupu, Ilidža, historijska građevina  
Lokacija - Ilidža


Kazandžiluk, Male Daire i Luledžina ulica, ambijentalna cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Kino Centar, historijska građevina  
Lokacija - Tuzla


Kizlaragina džamija u Mrkonjić Gradu, mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Mrkonjić Grad


Kolakovića kuća u Blagaju, mjesto i ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Mostar


Kompleks Svrzine kuće, stambena graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Kompleks vila iz austrougarskog perioda u Petrakijinoj ulici (Vila Mandić, vila Heinricha Reitera, vila Hermine Radisch i vila Forstratha Miklaua), graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Konak Suljagića sa pratećim objektima u Donjoj Špionici, graditeljska cjelina  
Lokacija - Srebrenik


Konak – Vijećnica, historijska građevina  
Lokacija - Gračanica


Konak, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Bihać


Konak, zajedno sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, prirodno-graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Korića han, arheološko područje 
Lokacija - Gračanica


Koski Mehmed-pašina džamija i medresa, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Kovačnice (majdani) u selu Očevlje, historijsko područje  
Lokacija - Vareš


Kozija ćuprija, historijski spomenik 
Lokacija - Sarajevo


Kozića kuća u Jaseniku, historijski spomenik  
Lokacija - Konjic


Kreševo, historijsko gradsko područje 
Lokacija - Kreševo


Kršlakova kuća (Kapetanovića kuća, Kršlakova kuća broj 2), historijska građevina 
Lokacija - Jajce


Kršlakova stara kuća, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Jajce


Kul mahalsko mezarje, groblјanska cjelina  
Lokacija - Banja Luka


Kula hadži Muhamed-bega, zgrada poznata i kao 'Turski sud' u Ribnici, historijski spomenik  
Lokacija - Kakanj


Kula Radetina sa prirodnim naslijeđem, pirodno graditeljska cjelina  
Lokacija - Cazin


Kulturni pejzaž na Plavoj vodi u Travniku 
Lokacija - Travnik


Kulturni pejzaž sa natpisom Mastana Bubanjića u Donjoj Drežnici 
Lokacija - Mostar


Kunovski zapis u vlasništvu Zemaljskog muzeja BiH, pokretno dobro  
Lokacija - Sarajevo


Kuršumlija (Hadži Bali-begova) džamija, graditeljska cjelina  
Lokacija - Kladanj


Kuća Damić u Radićevoj ulici broj 10, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Kuća Ibre Alagića, historijska građevina 
Lokacija - Cazin


Kuća Ive Duspera, Kraljeva Sutjeska, historijska građevina  
Lokacija - Kakanj


Kuća Kočića u Brčkom, historijska građevina 
Lokacija - Brčko


Kuća Mare Popović, istorijska građevina  
Lokacija - Gračanica


Kuća Mulalić, historijska građevina 
Lokacija - Doboj


Kuća na Luci (Vakuf Hatidže Hajdarbegović), stambena graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Kuća Nurije Pozderca (Kuća porodice Pozderac), historijska građevina  
Lokacija - Cazin


Kuća porodice Gašić, historijski spomenik  
Lokacija - Mrkonjić Grad


Kuća porodice Gradaščević sa pokretnim naslijeđem, historijski spomenik  
Lokacija - Gradačac


Kuća poznata kao kuća Alije Đerzeleza, graditeljska stambena cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Kuća poznata kao Trnkina kula u Argudu, historijska građevina 
Lokacija - Konjic


Kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozića (sada Dervišagića kuća) u mahali Crvena rijeka, historijska građevina 
Lokacija - Srebrenica


Kuća Zehre Bahtijarević, historijska građevina 
Lokacija - Banja Luka


Kuće porodice Behmen u sklopu mahale Behmenluk u Stocu, stambena graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac
 Izlistano 66 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: