početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeHadži Zulfikareva ili Tulekova džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Banja Luka


Hadži Sinanova (Silahdar Mustafa paše) tekija sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem, ambijentalna cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Hadžiahmetovića kule sa dvorima u Mostaćima, graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Hadžibegova kuća (kuća Ljubović Hasanbega), stambena graditeljska cjelina 
Lokacija - Zvornik


Hadžijska (Vekil Harčova) džamija u Sarajevu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Hadžimuratovića Daire (Velike Daire), graditeljska cjelina, opština Stari Grad  
Lokacija - Sarajevo


Hadžišabanovića kuća, stambena graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Hadžišabanovića vila 
Lokacija - Pale


Hajduk kula na Kručevića Brdu, historijska građevina 
Lokacija - Čitluk


Halil-pašino turbe i mezarje, područje i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Banja Luka


Hamam na Ćupriji, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Stolac


Hamidija džamija (Džamija u Rijeci, Riječka džamija, Rička džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Mrkonjić Grad


Han Mehmed-paše Kukavice, historijski spomenik  
Lokacija - Foča


Handanija džamija (Handan-begova, Hajdar Ćehajina ili Čaršijska džamija) u Pruscu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Donji Vakuf


Harem Bukva (Bukvačke ili Bukvarske) džamije, grobljanska cjelina 
Lokacija - Gradačac


Harem džamije Crvena rijeka, historijsko područje 
Lokacija - Srebrenica


Harem džamije Trnovi, Polje, historijsko područje 
Lokacija - Velika Kladuša


Harem džamije u Gornjim Potočarima, historijsko područje 
Lokacija - Srebrenica


Harem Grabske (Hadži Begzade) džamije sa česmama na Grabu, historijsko područje  
Lokacija - Banja Luka


Harem Gradske džamije  
Lokacija - Prnjavor


Harem Gradske džamije  
Lokacija - Bosanska Dubica / Kozarska Dubica


Harem Hadži Kurd džamije u Lijevoj Novoseliji, historijsko područje 
Lokacija - Banja Luka


Harem Hadži Omerove (Dolačke) džamije, historijsko područje  
Lokacija - Banja Luka


Harem Hadži Osmanije (Taline) džamije, povijesno područje  
Lokacija - Banja Luka


Harem Hadži Reuf-begove ili Nove (Džedid) džamije, grobljanska cjelina 
Lokacija - Gradačac


Harem i dva (šehidska) nišana u Slapovićima, grobljanska cjelina  
Lokacija - Srebrenica


Harem Jama (Sofi Mehmed-pašine) džamije, historijsko područje 
Lokacija - Banja Luka


Harem Kobaške ili Hudar efendije džamije u (Bosanskom) Kobašu, historijsko područje 
Lokacija - Srbac


Harem Musala, grobljanska cjelina 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Harem Pećinske (Seferbegove) džamije, historijsko područje 
Lokacija - Banja Luka


Harem Stare džamije na Svatovskoj glavici u Lastvi, historijsko područje 
Lokacija - Trebinje


Harem Stupničke (Hadži Salihija) džamije, historijsko područje 
Lokacija - Banja Luka


Harem »Jablanice«, grobljanska cjelina  
Lokacija - Bosanski Novi / Novi Grad


Hastahana (prva javna bolnica), historijski spomenik 
Lokacija - Tuzla


Hastahana (zgrada Vakufske bolnice), graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Helenistički grad Daorson u Ošanićima, arheološko područje  
Lokacija - Stolac


Hidroelektrane (Mala HE „Bihać“, ili HE Jarak ili HE Kanal Una) na Jarku, industrijska graditeljska cjelina 
Lokacija - Bihać


Historijski spomenik zvani Kraljev grob u Zastinju  
Lokacija - Jajce


Hotel Stari Grad (nekadašnji han Gazi Husrev-begovog vakufa, Hotel Gazi) i stambeni objekat Kadić, djelo arhitekte Josipa Vancaša, graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Hotel Zagreb, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Hram svetog proroka Ilije sa pokretnom imovinom u Puračiću, historijska građevina 
Lokacija - Lukavac


Hram Svetog proroka Ilije, historijski spomenik 
Lokacija - Gradačac


Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom, historijski spomenik 
Lokacija - Gračanica


Hrustovačke spilje, kulturni pejzaž 
Lokacija - Sanski Most


Husejnija džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Gradačac


Hutovski grad (Hadžibegov grad) u Hutovu, historijsko područje 
Lokacija - Neum
 Izlistano 46 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: