početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeCareva džamija (džamija Sultan Bajazid Velije), mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Nevesinje


Careva džamija (Gradska ili Obradovića džamija), historijska građevina  
Lokacija - Bileća


Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Foča


Careva džamija ili Sultan Sulejmanova džamija u Blagaju, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Careva džamija, graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Careva ćuprija, historijski spomenik  
Lokacija - Sarajevo


Cekovića kuća, historijska građevina 
Lokacija - Pale


Cincarsko groblje u Bijeloj - Kalajdžijama, grobljanska cjelina 
Lokacija - Brčko


Crkva Blagovijesti Presvete Bogorodice u Donjem Vukovskom, graditeljska cjelina 
Lokacija - Kupres


Crkva brvnara posvećena sv. Nikoli u Romanovcima, graditeljska cjelina 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Crkva brvnara posvećena svetom Nikoli u Krupi na Vrbasu, historijsko područje  
Lokacija - Banja Luka


Crkva brvnara posvećena Vaznesenju Hristovom u Kolima, graditeljska cjelina  
Lokacija - Banja Luka


Crkva Majke Božje sa pokretnom imovinom, historijska građevina 
Lokacija - Olovo


Crkva Pokrova Presvete bogorodice i škola/parohijski dom u Rudicama, graditeljska cjelina  
Lokacija - Bosanski Novi / Novi Grad


Crkva posvećena Pokrovu Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom, historijski spomenik  
Lokacija - Vareš


Crkva Prečistoga Srca Marijina i župni ured, graditeljska cjelina 
Lokacija - Bijeljina


Crkva Prenos mošti Sv. Oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reljevu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Crkva Preobraženja Hristovog u Klepcima, zgrada škole i groblje, područje i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Čapljina


Crkva Presvete Bogorodice, sa pokretnim naslijeđem, mjesto i ostaci povijesne građevine  
Lokacija - Jajce


Crkva presvetog Trojstva, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Crkva rođenja Bogorodice, graditeljska cjelina  
Lokacija - Ljubinje


Crkva Rođenja Presvete Bogorodice sa grobljem i pokretnim naslijeđem u Obudovcu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Bosanski Šamac / Šamac


Crkva Rođenja Presvete Bogorodice, historijska građevina  
Lokacija - Zenica


Crkva samostana Trapista «Marija Zvijezda» (Uznesenje Blažene Djevice Marije) sa pokretnom imovinom, historijska građevina 
Lokacija - Banja Luka


Crkva sv Vasilija Velikog sa pokretnim naslijeđem (pet ikona), historijski spomenik 
Lokacija - Konjic


Crkva Sv. Ante Padovanskog sa župnom kućom, graditelјska cjelina  
Lokacija - Lukavac


Crkva sv. Ante Padovanskog, historijska građevina  
Lokacija - Busovača


Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom stećaka u Aranđelovu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Trebinje


Crkva sv. Arhanđela sa nekropolom stećaka u Veličanima, graditeljska cjelina  
Lokacija - Trebinje


Crkva sv. Georgija (Đurđevica) u Gomiljanima, područje i ostaci historijskog spomenika  
Lokacija - Trebinje


Crkva Sv. Georgija u Sopotnici, graditeljska cjelina 
Lokacija - Goražde/Novo Goražde


Crkva sv. Ilije sa prahistorijskom grobnom gomilom (tumulusom) i nekropolom sa stećcima u Mesarima, historijsko područje 
Lokacija - Trebinje


Crkva sv. Ilije u Marićki, graditeljska cjelina 
Lokacija - Prijedor


Crkva sv. Ive u Podmilačju, graditeljska cjelina  
Lokacija - Jajce


Crkva sv. Josipa na Marijin-dvoru, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Crkva sv. Klimenta u Mostaćima, historijski spomenik 
Lokacija - Trebinje


Crkva sv. Marije (pretvorena u Fethija, odnosno Sultan Sulejmanovu džamiju, 1528. godine) sa zvonikom sv. Luke, graditeljska cjelina  
Lokacija - Jajce


Crkva sv. Mihovila u Ovčarevu, historijska građevina 
Lokacija - Travnik


Crkva sv. Neđeljke (sv. Nedelje) i nekropola sa stećcima Taleža, historijsko područje  
Lokacija - Trebinje


Crkva sv. Nikole sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Foča


Crkva sv. Nikole u Srđevićima, graditeljska cjelina  
Lokacija - Gacko


Crkva sv. Nikole u Trijebnju, graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Crkva sv. Petra i Pavla sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanićima kod Stoca, historijska, cjelina 
Lokacija - Stolac


Crkva sv. Prokopija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Visoko


Crkva sv. Save, historijska građevina  
Lokacija - Bileća


Crkva sv. Varvare sa grobljem i nekropola sa stećcima u selu Strujići, historijsko područje 
Lokacija - Trebinje


Crkva svete Petke (Petkovica) i Stari most (Most na Bari) u Mostaćima, graditeljska cjelina  
Lokacija - Trebinje


Crkva svete Trojice u Tavnoj (Crkva manastira Tavna), historijski spomenik 
Lokacija - Bijeljina


Crkva svetog Ilije Proroka, historijski spomenik 
Lokacija - Maglaj


Crkva svetog Ilije sa župnim uredom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Zenica


Crkva svetog Vaznesenja Hristovog, historijska građevina  
Lokacija - Nevesinje


Crkva svetog Velikomučenika Georgija, historijski spomenik  
Lokacija - Velika Kladuša


Crkva svetog Vinka Paulskoga, graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Crkva Svetog Ćirila i Metoda sa Bogoslovijom, graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Crkva svetoga Duha i Franjevački samostan, prirodno graditeljska cjelina 
Lokacija - Fojnica


Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka i starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u Lugu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Trebinje


Crkva Uspenja presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Travnik


Crkva Vavedenja Bogorodice u Zavali, graditeljska cjelina 
Lokacija - Ravno


Crkva Vaznesenja Hristovog i crkva Uspenja Bogorodičinog, graditeljska cjelina 
Lokacija - Čajniče


Crkva Šklopotnica (crkva sv. Nikole) u Čelebićima, prirodno-graditeljska cjelina 
Lokacija - Foča


Crkve sv. Petra i sv. Pavla, ostaci graditeljske cjeline, sa nekropolom stećaka u Čičevu, arheološko područje  
Lokacija - Trebinje


Crkve Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom i nadgrobnim spomenicima u Gabeli, graditeljska cjelina 
Lokacija - Čapljina


Crkvina (Grudine) u Čipuljiću, arheološko područje  
Lokacija - Bugojno


Crkvina (Ledenica) sa pokretnim nalazima u Potočanima, arheološko područje 
Lokacija - Livno


Crkvina kod sela Vrutci, ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje, historijsko područje  
Lokacija - Sarajevo


Crkvina u Makljenovcu, arheološki lokalitet 
Lokacija - Doboj


Crkvina u Zavali, arheološko područje  
Lokacija - Ravno
 Izlistano 67 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: